Kroz Albaniju
Naziv: Kroz Albaniju
Period: 1914 - 1918
Id: 2469, Vlasnik: 0922
Krpljenje iscepane uniforme
Period: 1914 - 1918
Id: 2402, Vlasnik: 0922
Krsno ime, sečenje kolača u puku na položaju
Period: 1914 - 1918
Id: 2333, Vlasnik: 0922
Ljubomir Momčilović kao pukovski sveštenik u selu Budimirci 1916. godine
Autor: N/N
Datum: 1916
Id: 2315, Vlasnik: 0922
Logor
Naziv: Logor
Period: 1914 - 1918
Id: 2504, Vlasnik: 0922
Logor na Ipsosu, Krf
Period: 1914 - 1918
Id: 2458, Vlasnik: 0922
Logor na Ipsosu, Krf 02
Period: 1914 - 1918
Id: 2459, Vlasnik: 0922
Logor srpske vojske 01
Period: 1914 - 1918
Id: 2409, Vlasnik: 0922
Logor srpske vojske 02
Period: 1914 - 1918
Id: 2410, Vlasnik: 0922
Major V. Jovanović masakriran od Bugara, Kajmakčalan
Datum: 1916
Id: 2116, Vlasnik: 0922
Maskirani top na položaju
Period: 1914 - 1918
Id: 2405, Vlasnik: 0922
Ministar unutrašnjih dela Ljuba Jovanović na Krfu, 1916. godine
Autor: N/N
Datum: 1916
Id: 2328, Vlasnik: 0922
Mitraljez na položaju, oštra čuka
Datum: 1916
Id: 2096, Vlasnik: 0922
Na Gruničkom Visu, 1917. godine
Autor: N/N
Datum: 1917
Id: 2312, Vlasnik: 0922
Na maršu
Naziv: Na maršu
Period: 1914 - 1918
Id: 2461, Vlasnik: 0922