Ručak na položaju
Period: 1914 - 1918
Id: 2397, Vlasnik: 0922
Ručak na položaju
Period: 1914 - 1918
Id: 2401, Vlasnik: 0922
Ručak u rovu
Naziv: Ručak u rovu
Period: 1914 - 1918
Id: 2453, Vlasnik: 0922
Sakupljeni umrli na ostrvu Vido radi sahrane
Period: 1914 - 1918
Id: 2486, Vlasnik: 0922
Seljanka sa detetom
Period: 1914 - 1918
Id: 2483, Vlasnik: 0922
Seljanke na katunu
Period: 1914 - 1918
Id: 2478, Vlasnik: 0922
Seoska devojčica iz okoline srpskih položaja
Period: 1914 - 1918
Id: 2474, Vlasnik: 0922
Seoska kuća u planini
Period: 1914 - 1918
Id: 2479, Vlasnik: 0922
Škola gađanja na Ipsosu, Krf
Period: 1914 - 1918
Id: 2436, Vlasnik: 0922
Slava VI pešadijskog puka, Miletina kosa
Datum: 1917
Id: 2111, Vlasnik: 0922
Smotra komadanta divizije uoči polaska puka na položaj
Datum: 1916
Id: 2109, Vlasnik: 0922
Smotra spske vojske
Period: 1914 - 1918
Id: 2398, Vlasnik: 0922
Smotra vosjke
Naziv: Smotra vosjke
Autor: N/N
Period: 1914 - 1918
Id: 2311, Vlasnik: 0922
Solunski front, bojište posle boja
Autor: N/N
Period: 1914 - 1918
Id: 2114, Vlasnik: 0922
Srpska vojska ispred zemunice u časovima odmora
Autor: N/N
Period: 1914 - 1918
Id: 2309, Vlasnik: 0922
Srpska vojska prelazi preko reke Maće u Albaniji 1915. godine
Datum: 1915
Id: 2357, Vlasnik: 0922
Srpska vojska u lađi na putu iz Krfa za Solun
Period: 1914 - 1918
Id: 2369, Vlasnik: 0922
Srpski i francuski oficiri u Solunu
Period: 1914 - 1918
Id: 2511, Vlasnik: 0922