Fotografije dobijene kolodijumskim i želatinskim postupkom

Izvor podataka: Fotografija sažeta istorija
Autor: Alison Gersheim, Helmut Gersheim
Izdavač: Jugoslavija
Godina izdanja: 1973

FOTOGRAFIJE DOBIJENE KOLODIJUMSKIM I ŽELATINSKIM POSTUPKOM

Da li je snimak načinjen na albumenu, kolodijumu, želatinskoj suvoj ploči ili filmskom negativu nemoguće je prosuditi pogledom na fotografiju koja je u mnogim slučajevima kontaktna kopija na albumenskoj hartiji u tonu sepije, bez vidljivih karakteristika dagerotipije, kalotipije ili ambrotipije. U svakom slučaju, takva informacija bila bi od interesa sa čisto tehničke tačke gledišta i ne utiče na kvalitet slike.

73. CHARLES CLIFFORD. FONTANA I STEPENIŠTE U PALATI CAPRICHO BLIZU GUADALAJARE, ŠPANIJA OKO 1855.

73. CHARLES CLIFFORD.
FONTANA I STEPENIŠTE U PALATI CAPRICHO BLIZU GUADALAJARE, ŠPANIJA OKO 1855.

Do grube podele dolazi negde 1880. godine sa prelaskom na želatinske suve ploče, iako mnogi fotografi još oko deset godina i dalje koriste kolodijum.

Kada je uveden 1851. godine, kolodijumski postupak dočekan je sa radošću zato što Archer - koji je umro u bedi šest godina kasnije u četrdeset četvrtoj godini - nije pokušavao da na svom pronalasku zaradi novac kao Daguerre i Talbot. Ovaj drugi je čak izneo čudno tvrđenje da je kolodijum obuhvaćen njegovim patentom na kalotipiju, i stavio je sudsku zabranu jednom broju engleskih fotografa. Konačno, stvar je sređena slučajem protiv Silvestera Larochea, i 20. decembra 1854. godine posle uzbudljivog trodnevnog sudskog procesa, kolodijumski postupak otkriven je svetu „uz glasno i dugo klicanje” u sudu. Talbot je povukao svoj zahtev za obnavljanje patenta za kalotipiju, znajući da mu on neće doneti nikakve finansijske koristi sada kada je brži kolodijumski postupak bio sudski proglašen besplatnim. Patent na dagerotipiju istekao je već 1853. godine, tako da je od početka 1855. Engleska u fotografiji bila najzad izjednačena sa ostalim svetom.

Kako god čudno izgledalo - s obzirom da je postupak bio teži od ranijih metoda - Archerovim procesom započeo je prvi veliki talas popularizacije fotografije. Pored hiljada novih pridošlica ovoj umetnosti, uskoro je došlo do nezajazive potražnje za fotografijama svega i svačega, sada kada su se mogle skupljati fotografije koje su obećavale veću postojanost od talbotipija. U svakom slučaju, kao što smo videli, većina ljudi do tada bila je upoznata jedino sa dagerotipijom.