Borba psa i ovna
Period: 1914 - 1918
Id: 2476, Vlasnik: 0922
Devojčica na vašaru
Period: 1914 - 1918
Id: 2482, Vlasnik: 0922
Groblje poginulih vojnika
Period: 1914 - 1918
Id: 2481, Vlasnik: 0922
Izveštaj o stanju na položaju
Period: 1914 - 1918
Id: 2407, Vlasnik: 0922
Krpljenje iscepane uniforme
Period: 1914 - 1918
Id: 2402, Vlasnik: 0922
Logor srpske vojske 01
Period: 1914 - 1918
Id: 2409, Vlasnik: 0922
Logor srpske vojske 02
Period: 1914 - 1918
Id: 2410, Vlasnik: 0922
Maskirani top na položaju
Period: 1914 - 1918
Id: 2405, Vlasnik: 0922
Odmor na položaju
Period: 1914 - 1918
Id: 2399, Vlasnik: 0922
Odmor u skloništu
Period: 1914 - 1918
Id: 2403, Vlasnik: 0922
Ovce na obroncima planine
Period: 1914 - 1918
Id: 2472, Vlasnik: 0922
Pastir sa jarcem
Period: 1914 - 1918
Id: 2473, Vlasnik: 0922
Poljska baterija na položaju
Period: 1914 - 1918
Id: 2408, Vlasnik: 0922
Priprema božićne pečenice
Period: 1914 - 1918
Id: 2404, Vlasnik: 0922
Priprema hrane za vojsku
Period: 1914 - 1918
Id: 2480, Vlasnik: 0922
Raport o stanju na položaju
Period: 1914 - 1918
Id: 2412, Vlasnik: 0922
Ručak na položaju
Period: 1914 - 1918
Id: 2397, Vlasnik: 0922
Ručak na položaju
Period: 1914 - 1918
Id: 2401, Vlasnik: 0922
Seljanka sa detetom
Period: 1914 - 1918
Id: 2483, Vlasnik: 0922