Beograd, Skadarlija, kafana
Autor: N/N
Period: 1910 - 1914
Id: 2127, Vlasnik: Petar Savić
Poručnik Ljub. Popović
Autor: N/N
Period: 1912 - 1913
Id: 2128, Vlasnik: 0922
Sanitet VI pešadijskog puka
Autor: N/N
Datum: 1913
Id: 2129, Vlasnik: 0922
General Bojović
Autor: N/N
Datum: 1918
Id: 2104, Vlasnik: 0922
Japanski oficir pozdravlja srpske oficire
Autor: N/N
Period: 1914 - 1918
Id: 2316, Vlasnik: 0922
Klub samostalnih demokrata narodnih poslanika na Krfu, 1916. godine
Autor: N/N
Datum: 1916
Id: 2332, Vlasnik: 0922
Ljubomir Momčilović kao pukovski sveštenik u selu Budimirci 1916. godine
Autor: N/N
Datum: 1916
Id: 2315, Vlasnik: 0922
Ministar unutrašnjih dela Ljuba Jovanović na Krfu, 1916. godine
Autor: N/N
Datum: 1916
Id: 2328, Vlasnik: 0922
Na Gruničkom Visu, 1917. godine
Autor: N/N
Datum: 1917
Id: 2312, Vlasnik: 0922
Na maršu pred borbu na
Autor: N/N
Datum: 1917
Id: 2103, Vlasnik: 0922
Na položaju u časovima odmora
Autor: N/N
Period: 1914 - 1918
Id: 2313, Vlasnik: 0922
Odbrana Beograda, granate nad Zemunom, 1914. godine
Autor: N/N
Datum: 1914
Id: 2327, Vlasnik: 0922
Odbrana Beograda, na Savi u vreme odmora, 1914. godine
Autor: N/N
Datum: 1914
Id: 2320, Vlasnik: 0922
Odbrana Beograda, porušen Savski most, 1914. godine
Autor: N/N
Datum: 1914
Id: 2326, Vlasnik: 0922
Odbrana Beograda, Pred hotelom Bristol, 1914. godine
Autor: N/N
Datum: 1914
Id: 2323, Vlasnik: 0922
Odbrana Beograda, rasprskavanje srpskih granata nad Zemunom, 1915. godine
Autor: N/N
Datum: 1915
Id: 2322, Vlasnik: 0922
Odbrana Beograda, Savski most posle Vidovdana, 1914. godine
Autor: N/N
Datum: 1914
Id: 2325, Vlasnik: 0922
Odbrana Beograda, srpske straže pored Save, 1914. godine
Autor: N/N
Datum: 1914
Id: 2321, Vlasnik: 0922
Odbrana Beograda, srpski zakloni pored Save iza hotela Bristol, 1914. godine
Autor: N/N
Datum: 1914
Id: 2324, Vlasnik: 0922
Oficir Sava Đ. Janković sa posilnim, Gumendža
Autor: N/N
Datum: 1916
Id: 2132, Vlasnik: 0922