Poljska baterija na položaju
Period: 1914 - 1918
Id: 2408, Vlasnik: 0922
Poručnik Stevan Mladenović na mitraljeskoj pušci
Autor: N/N
Datum: 1917
Id: 2130, Vlasnik: 0922
Posle borbe
Naziv: Posle borbe
Period: 1914 - 1918
Id: 2446, Vlasnik: 0922
Posle Cerske bitke dodela ordenja za hrabrost
Autor: N/N
Datum: 1914
Id: 2100, Vlasnik: 0922
Postavljanje telegrafske linije na položaju, trnavska kosa
Datum: 1917
Id: 2120, Vlasnik: 0922
Potporučnik Pavlović pred šatorom na položaju
Datum: 1916
Id: 2389, Vlasnik: 0922
Preko granice u Srbiju, 1916. godine
Datum: 1916
Id: 2506, Vlasnik: 0922
Prelaz preko reke Škumbe u Albaniji
Period: 1914 - 1918
Id: 2466, Vlasnik: 0922
Prelaz srpske vojske u Zemun
Period: 1914 - 1918
Id: 2512, Vlasnik: 0922
Prelazak preko Vezirovog mosta u Albaniji
Period: 1914 - 1918
Id: 2395, Vlasnik: 0922
Previjanje ranjenika
Period: 1914 - 1918
Id: 2423, Vlasnik: 0922