Bračni par
Naziv: Bračni par
Period: 1901 - 1910
Id: 621, Vlasnik: 0922
Otac i sinovi
Naziv: Otac i sinovi
Period: 1901 - 1910
Id: 618, Vlasnik: 0922
Porodica
Naziv: Porodica
Period: 1901 - 1910
Id: 619, Vlasnik: 0922
Trgovac Dimitrije Stojković
Period: 1901 - 1910
Id: 617, Vlasnik: 0922
Bežanija u Koceljevu
Period: 1914 - 1918
Id: 2503, Vlasnik: 0922
Logor
Naziv: Logor
Period: 1914 - 1918
Id: 2504, Vlasnik: 0922