Odmor u skloništu
Period: 1914 - 1918
Id: 2403, Vlasnik: 0922
Oficir Sava Đ. Janković sa posilnim, Gumendža
Autor: N/N
Datum: 1916
Id: 2132, Vlasnik: 0922
Oficiri pred kasarnom
Period: 1914 - 1918
Id: 2291, Vlasnik: Miroslav Aleksandrić
Oficiri u logoru, Kotašica april 1915. godine
Datum: 1915
Id: 2418, Vlasnik: 0922
Oficirski štab na terenu
Period: 1914 - 1918
Id: 2450, Vlasnik: 0922
Operativni pukovski štab
Datum: 1916
Id: 2097, Vlasnik: 0922
Oslobođeno stanovništvo posle pada Kajmak-čalana
Datum: 1916
Id: 2359, Vlasnik: 0922
Osmatranje neprijateljskih položaja
Period: 1914 - 1918
Id: 2432, Vlasnik: 0922
Ovce na obroncima planine
Period: 1914 - 1918
Id: 2472, Vlasnik: 0922
Pastir sa jarcem
Period: 1914 - 1918
Id: 2473, Vlasnik: 0922
Pešadijski potporučnik Stevan Ristić
Datum: 1914
Id: 2293, Vlasnik: Miroslav Aleksandrić
Plen na Gorničevu 1916. godine
Datum: 1916
Id: 2421, Vlasnik: 0922
Poginuli posle bitke
Period: 1914 - 1918
Id: 2442, Vlasnik: 0922
Poginuli posle bitke 02
Period: 1914 - 1918
Id: 2443, Vlasnik: 0922
Polaganje pomrlih vojnika u
Period: 1914 - 1918
Id: 2494, Vlasnik: 0922