Bataljonsko previjalište, kota 1900
Datum: 1916
Id: 2095, Vlasnik: 0922
Bugarski leševi na Kajmakčalanu
Datum: 1916
Id: 2110, Vlasnik: 0922
Izgled gordog Kajmakčalana
Datum: 1917
Id: 2119, Vlasnik: 0922
Izvlačenje na položaj teške francuske artiljerije
Datum: 1917
Id: 2108, Vlasnik: 0922
Major V. Jovanović masakriran od Bugara, Kajmakčalan
Datum: 1916
Id: 2116, Vlasnik: 0922
Mitraljez na položaju, oštra čuka
Datum: 1916
Id: 2096, Vlasnik: 0922
Operativni pukovski štab
Datum: 1916
Id: 2097, Vlasnik: 0922
Postavljanje telegrafske linije na položaju, trnavska kosa
Datum: 1917
Id: 2120, Vlasnik: 0922
Pukovski štab u rezervi, donja Danilova kosa
Datum: 1917
Id: 2098, Vlasnik: 0922
Slava VI pešadijskog puka, Miletina kosa
Datum: 1917
Id: 2111, Vlasnik: 0922
Smotra komadanta divizije uoči polaska puka na položaj
Datum: 1916
Id: 2109, Vlasnik: 0922
Srpski poljski top na položaju
Datum: 1916
Id: 2525, Vlasnik: 0922
Transport prvih ranjenika na Kajmak-čalanu
Period: 1914 - 1918
Id: 2484, Vlasnik: 0922
Zarobljene Bugarske kare na Kajmakčalanu
Datum: 1917
Id: 2094, Vlasnik: 0922
Zarobljene Bugarske kare, Kajmakčalan
Datum: 1917
Id: 2117, Vlasnik: 0922
Zastava V pešadijskog puka, Miletina kosa
Datum: 1917
Id: 2118, Vlasnik: 0922
Bugarski poraz, 1916. godine
Period: 1915 - 1918
Id: 2242, Vlasnik: 0922
Izgled
Datum: 1917
Id: 2243, Vlasnik: 0922