Zaplenjeni Nemački top 105mm na Gorničevu, 1916.g.
Autor: V.Vuković
Datum: 1916
Id: 2178, Vlasnik: 0922