Grupa pomrlih vojnika
Period: 1914 - 1918
Id: 2487, Vlasnik: 0922
Iznošenje umrlog radi prenosa za sahranu 01
Period: 1914 - 1918
Id: 2491, Vlasnik: 0922
Iznošenje umrlog radi prenosa za sahranu 02
Period: 1914 - 1918
Id: 2492, Vlasnik: 0922
Iznošenje umrlog radi prenosa za sahranu 03
Period: 1914 - 1918
Id: 2502, Vlasnik: 0922
Polaganje pomrlih vojnika u
Period: 1914 - 1918
Id: 2494, Vlasnik: 0922
Priprema pomrlih za sahranu
Period: 1914 - 1918
Id: 2500, Vlasnik: 0922
Priprema sahrane umrlih vojnika
Period: 1914 - 1918
Id: 2497, Vlasnik: 0922
Priprema sahrane umrlih vojnika 02
Period: 1914 - 1918
Id: 2498, Vlasnik: 0922
Sakupljeni umrli na ostrvu Vido radi sahrane
Period: 1914 - 1918
Id: 2486, Vlasnik: 0922
Ukrcavanje pomrlih radi prevoza na Vido
Period: 1914 - 1918
Id: 2490, Vlasnik: 0922
Utovareni pomrli za prevoz na ostrvo Vido
Period: 1914 - 1918
Id: 2499, Vlasnik: 0922
Polaganje umrlih vojnika u
Period: 1916 - 1918
Id: 2147, Vlasnik: Petar Savić
Pregled iznemoglih vojnika
Period: 1916 - 1918
Id: 2149, Vlasnik: Petar Savić