Priprema božićne pečenice
Period: 1914 - 1918
Id: 2404, Vlasnik: 0922
Priprema hrane za vojsku
Period: 1914 - 1918
Id: 2480, Vlasnik: 0922
Priprema pomrlih za sahranu
Period: 1914 - 1918
Id: 2500, Vlasnik: 0922
Priprema sahrane umrlih vojnika
Period: 1914 - 1918
Id: 2497, Vlasnik: 0922
Priprema sahrane umrlih vojnika 02
Period: 1914 - 1918
Id: 2498, Vlasnik: 0922
Publika pozorišta XXI pešadijskog puka
Autor: Minić Lazar
Period: 1914 - 1918
Id: 2106, Vlasnik: 0922
Pukovski štab u rezervi, donja Danilova kosa
Datum: 1917
Id: 2098, Vlasnik: 0922
Ranjeni vojnik oko Gruniškog visa 1917. godine
Datum: 1917
Id: 2387, Vlasnik: 0922
Raport na položaju
Period: 1914 - 1918
Id: 2440, Vlasnik: 0922
Raport o stanju na položaju
Period: 1914 - 1918
Id: 2412, Vlasnik: 0922
Razbojište na Kajmak-čalanu posle godinu dana
Period: 1914 - 1918
Id: 2362, Vlasnik: 0922
Redov Josif Lazarević
Autor: N/N
Datum: 1916
Id: 2101, Vlasnik: 0922
Redov Luka Lukić
Autor: N/N
Period: 1914 - 1918
Id: 2099, Vlasnik: 0922
Rezervni artiljerijski potporučnik Joca Naumović
Autor: N/N
Period: 1914 - 1918
Id: 2519, Vlasnik: 0922