O FotoMuzeju

Osnovano sa ciljem da fotografiju kao istorijski i kulturološki artefakt prikupi, sistematizuje, definiše i prezentuje javnosti savremenim mogućnostima komunikacije tj. Internetom. Osnivači su: Živojin Stevanović, Zoran Trtica, Nemanja Stanković, Miroslav Aleksandrić i Vladimir Janošev.

Udruživanjem kolekcija svih članova udruženja nastala je zbirka od oko 100.000 (sto hiljada) fotografija, od perioda prvih fotografija, pa do savremenog doba. U našoj zbirci se nalaze dagerotipije, ambrotipije, ferotipije, negativi na staklenim pločama, foto-negativi i fotografije.

Po osnivanju udruženja realizovali smo primarni cilj da budemo javni i dostupni sajtom identičnog naziva FOTOMUZEJ - Virtuelni muzej Srpske i svetske fotografije, koji se nalazi na adresi http://www.fotomuzej.com/ Sajt je uobličen i realizovan sa oko 3000 fotografija i podacima o 185 srpskih fotografa i fotoateljea.

Udruženje je do sada realizovalo:

Plan udruženja je da stvori mesto tj. bazu koja će biti relevantna za dalja proučavanja svih aspekata koje fotografija nudi, kao i da nastavi sa izdavanjem knjiga i publikacija.