Bela ograda
Naziv: Bela ograda
Autor: Paul Strand
Period: 1915 - 1915
Izvor: Fotografija sažeta istorija
Id: 174
Vortografij
Naziv: Vortografij
Autor: Alvin langdon Coburn
Period: 1917 - 1917
Izvor: Fotografija sažeta istorija
Id: 176
Francuski odred mašinskih pušaka pod vatrom u hellyju za vreme i svetskog rata
Period: 1918 - 1918
Izvor: Fotografija sažeta istorija
Id: 238
Brooklyn bridge
Autor: H.o. Hoppe
Period: 1919 - 1919
Izvor: Fotografija sažeta istorija
Id: 197
Fotogram
Naziv: Fotogram
Autor: Lászlò Moholy-nagy
Period: 1922 - 1922
Izvor: Fotografija sažeta istorija
Id: 177
Pogonska osovina lokomotive
Autor: Albert Renger-patzsch
Period: 1923 - 1923
Izvor: Fotografija sažeta istorija
Id: 191
Toranj hofkirche u drezdenu
Autor: Albert Renger-patzsch
Period: 1923 - 1923
Izvor: Fotografija sažeta istorija
Id: 195
Kamera ermanox sa sočivom ernostar f, 2
Period: 1924 - 1924
Izvor: Fotografija sažeta istorija
Id: 41
Kopija uljnim pigmentom
Autor: Hugo erfurth Kathe kollwitz
Period: 1925 - 1925
Izvor: Fotografija sažeta istorija
Id: 198
Pobuna masa. demonstracija „crveni četvrtak
Period: 1925 - 1925
Izvor: Fotografija sažeta istorija
Id: 239
Na serpentini, hyde park, london
Autor: James Jarché
Period: 1925 - 1925
Izvor: Fotografija sažeta istorija
Id: 240
Pogled sa radio-tornia, berlin
Autor: Laszlo Moholy-nagy
Period: 1928 - 1928
Izvor: Fotografija sažeta istorija
Id: 182
G. k. chesterton
Autor: Howard Coster
Period: 1928 - 1928
Izvor: Fotografija sažeta istorija
Id: 199
Jonski kapitel sa ulaza u propileje, atina
Autor: Walter Hege
Period: 1929 - 1929
Izvor: Fotografija sažeta istorija
Id: 196
Igor stravinski diriguje na probi
Autor: Felix h. Man
Period: 1929 - 1929
Izvor: Fotografija sažeta istorija
Id: 243
Metalski radnik
Autor: Helmar Lerski
Period: 1930 - 1930
Izvor: Fotografija sažeta istorija
Id: 193
Babura
Naziv: Babura
Autor: Edward Weston
Period: 1930 - 1930
Izvor: Fotografija sažeta istorija
Id: 200
Solarizovan portret
Autor: Man Ray
Period: 1931 - 1931
Izvor: Fotografija sažeta istorija
Id: 183
Paul robeson kao imperator jones
Autor: Edward Steichen
Period: 1933 - 1933
Izvor: Fotografija sažeta istorija
Id: 194
Borova šišarka i lišce eukaliptusa
Autor: Ansel Adams
Period: 1933 - 1933
Izvor: Fotografija sažeta istorija
Id: 201