Scena iz I svetskog rata
Autor: Šuković
Period: 1905 - 1905
Izvor: Stara srpska fotografija
Id: 418
Scena iz I svetskog rata
Autor: Šuković
Period: 1905 - 1905
Izvor: Stara srpska fotografija
Id: 419
Kralj Petar I na putu u egzil
Autor: Vladimir Becić
Period: 1905 - 1905
Izvor: Stara srpska fotografija
Id: 403
 Evakuacija ranjenika preko Morave
Autor: Vladimir Becić
Period: 1905 - 1905
Izvor: Stara srpska fotografija
Id: 405
Posle Albanije
Autor: Drag. m. Stojadinović
Period: 1905 - 1905
Izvor: Stara srpska fotografija
Id: 425
Mitraljesko gnezdo na Solunskom frontu
Autor: M. ž. Savić
Period: 1905 - 1905
Izvor: Stara srpska fotografija
Id: 420
Etektivska kamera „ticka” koja snima 25 slika na filmu od 16 mm
Period: 1906 - 1906
Izvor: Fotografija sažeta istorija
Id: 39
Most
Naziv: Most
Autor: Alexander Keighley
Period: 1906 - 1906
Izvor: Fotografija sažeta istorija
Id: 158
Gospođa sa šeširom
Autor: Hugo Erfurth
Period: 1907 - 1907
Izvor: Fotografija sažeta istorija
Id: 157
Gospođa u crnom
Autor: Clarence White
Period: 1907 - 1907
Izvor: Fotografija sažeta istorija
Id: 165
Međupaluba
Naziv: Međupaluba
Autor: Alfred Stieglitz
Period: 1907 - 1907
Izvor: Fotografija sažeta istorija
Id: 170
Fabrika pamuka u karolini
Autor: Lewis w. Hine
Period: 1908 - 1908
Izvor: Fotografija sažeta istorija
Id: 128
Odrazi
Naziv: Odrazi
Autor: Alvin langdon Coburn
Period: 1908 - 1908
Izvor: Fotografija sažeta istorija
Id: 164
Glad u rusiji
Naziv: Glad u rusiji
Autor: Nahum Luboshez
Period: 1910 - 1910
Izvor: Fotografija sažeta istorija
Id: 130
Radnja sa korpama i metlama u parizu
Autor: Eugéne Atget
Period: 1910 - 1910
Izvor: Fotografija sažeta istorija
Id: 133
Korenje drveća u st. cloudu
Autor: Eugene Atget
Period: 1910 - 1910
Izvor: Fotografija sažeta istorija
Id: 192
„terra nova” na antarktiku
Autor: Herbert Ponting
Period: 1912 - 1912
Izvor: Fotografija sažeta istorija
Id: 82
Oktpod
Naziv: Oktpod
Autor: Alvin langdon Coburn
Period: 1912 - 1912
Izvor: Fotografija sažeta istorija
Id: 171
Fotografija u stilu pietera de hoogha
Autor: Richard Polak
Period: 1914 - 1914
Izvor: Fotografija sažeta istorija
Id: 169
Senke, new york
Autor: Paul Strand
Period: 1915 - 1915
Izvor: Fotografija sažeta istorija
Id: 173