Sveštenik sa sinom vojnikom (autor Isak Isaković)

Vlasnik: Miroslav Aleksandrić, Id: 2292

Naziv ateljea

Fotograf

 • Isak Isaković

Snimnjena u periodu

 • 1914 - 1918

Enterijer / Eksterijer

 • Enterijer

Tehnika

 • Film crno/beli (od 1888)

Format

 • 108x165 mm (Kabinet)

Očuvanost originala

 • oštećeno

Lokacija originala

 • Privatna kolekcija

Vrednost originala

povratak na listu ateljea povratak na listu ateljea

Izvor podataka: Fotografi i fotografski ateljei u Srbiji 1860-1918 (period kartonki)
Autor: Miroslav Aleksandrić
Izdavač: FotoMuzej, Beograd; Godina izdanja: 2012

Atelje Isak R. Isaković

Ime i prezime: Isak R. Isaković

Godina rođenja - smrti: 1885 - 1943

Period aktivnosti: 1910 - 1943

Lokacija: Pirot, s 

Atelje

 • Pirot (oko 1910.[120] moguće i ranije - 1912. i 1918[9]- 1943.[8], sedište: Glavna ulica[9]
 • Pirot, ortački Abravanel i Isaković (oko 1913[2999], [3059] - 1917.192, 1209), sedište: Glavna ulica.[9]


Biografija

 • Jevrejin Sefard, otac Rahamim[8]. Fotografsku veštinu naučio je u Beču kod nepoznatog bečkog majstora (za godinu dana), zajedno sa budućim ortakom Abravanelom[9]
 • Nakon povratka iz Beča otvario je samostalnu fotografsku radnju u Glavnoj ulici u Pirotu[9]
 • Trgovinsko - zanatlijski i industrijski šematizam Kraljevine Srbije za 1911. godinu beleži da je Isaković jedan od dvojice (drugi je Nikola Mitković) fotografa u Pirotu u to vreme[120]
 • Abravanel i Isaković fotografišu vojsku[3059] i događanja iz balkanskih ratova[2999]. Iz ekonomskih razloga prouzrokovanih ratom, ubrzo su se uortačili pod zajedničkom firmom i u jednom ateljeu.[9] Činjenica je i da su obojica na početku Prvog svetskog rata upućeni od strane bugarskih okupatora na prinudni rad u Silistriju[8], tako da je posao u to vreme preuzeo najverovatnije neko od osposobljenih članova porodice, ili je angažovan fotografski pomoćnik. Saradnici su (1913.) beogradskih novina „Ilustrovani Balkan”[2999], [3009]
 • Ortačka firma Abravanel i Isaković fotografiše i u terenskim uslovima[2999], [3009], [3059]
 • Posle Prvog svetskog rata Jakov Abravanel prelazi u trgovce[9], a Isak Isaković nastavlja samostalno sa fotografskim poslom u Pirotu, baveći se uspešno tim zanimanjem, sve do deportacije pirotskih Jevreja od strane bugarskih okupatora u toku Drugog svetskog rata[8]
 • Isak Isaković je načinio set fotografija posete kralja Aleksandra Karađorđevića Pirotu 1927. godine i objavio ih u beogradskim novinama „Ilustrovani list”[3216]
 • Tragično nastradao u nacističkom logoru Treblinka.[8]


Tehnika

 • Fotografije iz Isakovićevog, ali i ortačkog ateljea, posebno one snimane do 1918. godine, prepoznatljive su po često upotrebljavanom mekom sivkastom tonu[449], [450], [1209]. Koristio je u međuratnom periodu i braon toner[462]


Rekvizitorijum

 • Scenska oprema (samostalnog i ortačkog) ateljea: oslikana pozadina (rastinje, zidana ukrasna dvorišna ograda, proplanak[450], te stubovi, sobni prozor, vazna sa cvećem, bogata portijera[1210]...), drveni stočić[1210], obične kućne stolice[450], pirotski ćilim[449], [1210], tkana podna prostirka sa uzdužnim tankim šarama[450]...


Karton-podloga označavanje

 • Domaće štamparije (?) u varijanti namenske štampe bez oznake logotipa, kao i foto - papir (u formi dopisne karte) i sečeni karton sa upotrebom štambilja i nalepnice firme

Firma: МОДЕРНИ ФОТОГРАФИСКИ АТЕЉЕ ДОН - АБРАВАНЕЛ и ИСАКОВИЋ ПИРОТ[959], [1209], ИСАК Р. ИСАКОВИЋ ФОТОГРАФ ПИРОТ[450], [1210]... Između dva rata: Модерна Фотографија И. ИСАКОВИЋ ПИРОТ (štambilj)[451], ИСАК Р. ИСАКОВИЋ ПИРОТ (zlatotisak)[462], фотограф И. Исаковић пирот (налепница)[2809]...


povratak na listu ateljea povratak na listu ateljea

Ako želite da se Vaša fotografija nađe u FotoMuzeju i pomognete rastu i razvoju naše društvene mreže, možete nam je poslati na procenu na E-mail adresu: office@fotomuzej.com. Fotografije koje šaljete moraju biti u JPG formatu veličine do 300kb, za slučaj da ih imate više. Naš stručni tim će u najkraćem roku izvršiti procenu Vaših fotografija i poslati Vam odgovor.

Molimo Vas da sve fotografije koje nam budete poslali sadržajno budu primerene. U protivnom zadržavamo pravo da Vas isključimo iz naše društvene mreže, i zabranimo bilo kakve privilegije na sajtu.