Srpski oficiri i vojnici na položaju iznad Lješa (autor Vaso Radulović)

Vlasnik: 0922, Id: 2113

Naziv ateljea

Fotograf

 • Vaso Radulović

Tačan datum kada je snimnjena

 • 1912

Enterijer / Eksterijer

 • Eksterijer

Tehnika

 • Film crno/beli (od 1888)

Format

 • 90x140 mm (Razglednica)

Očuvanost originala

 • pristojno

Lokacija originala

 • Privatna kolekcija

Vrednost originala

povratak na listu ateljea povratak na listu ateljea

Izvor podataka: Fotografi i fotografski ateljei u Srbiji 1860-1918 (period kartonki)
Autor: Miroslav Aleksandrić
Izdavač: FotoMuzej, Beograd; Godina izdanja: 2012

Atelje Vaso Radulović

Ime i prezime: Vaso Radulović

Godina rođenja - smrti:

Period aktivnosti: 1907 - 1929

Lokacija:  

Atelje

 • Peć, (oko 1907.[65] i oko 1924[1316] - 1929.[2079] i pre i posle navedenih godina)
 • Podgorica[1], [23] (prva i početak druge decenije XX veka[2435], moguće i dvadeste godine[3230]).

 Biografija

 • Zaslužan kao etno - fotograf, beležio je narodne motive, likove i krajeve u Crnoj Gori, Južnoj Srbiji i na Kosovu i Metohiji[2435]. Kao fotograf iz Podgorice, učestvuje na Prvoj izložbi održanoj 1911. godine[2511] i Drugoj izložbi 1912.godine Srpskog geografskog društva (na drugoj Radulović je nagrađen trećom nagradom), obe izložbe su održane u slušaonici društva na Univerzitetu u Beogradu[1]
 • Među prvim fotografima koji su u tursko vreme snimali u Beranama i bližoj okolini[2435]
 • Nakon balkanskih ratova naselio se u Peći[2435]
 • Fotograf - saradnik je beogradskih novina „Mali žurnal”[101]. Snimao je politička događanja pred Prvi svetski rat (crnogorski kralj Nikola i turski poslanici, Cetinje 1911. godine)[1974] i zverstva Albanaca nad crnogorskim vojnicima u Peći za vreme balkanskih ratova (zbog te fotografije je i osuđen na robiju od strane turskih vlasti)[2435]
 • Aktivno je učestvovao u balkanskim ratovima i u Prvom svetskom ratu[23]. Verovatno prvi crnogorski foto - reporter, koji je kao dobrovoljac bio učesnik balkanskih ratova u svojstvu fotografa[2435]
 • Fotografiše ratne aktivnosti srpske vojske na Kosovu (Ibarska vojska na Pećkom polju)[1980], u Albaniji („Artiljerija bombarduje Lješ”)[1770], u Crnoj Gori („Srpski artiljerci”)[3071], čak i u Bosni („Srbi na predstraži u Bulogama kod Sarajeva 1914. godine”)[1981], ali i događanja van ratnih dejstava („Ulica u Draču”)[1769]...
 • Sve njegove ratne fotografije označene su pečatom sopstvene radnje na poleđini, a na njima je detaljno ispisivao legende[23]. Radulovićeve fotografije nalaze u albumima crnogorske kraljevske porodice[3266], [3267]
 • Posle Prvog svetskog rata fotografiše dolazak kralja Aleksandra i kraljice Marije u Peć prilikom ustoličenja Patrijaha Dimitrija[670], [1316], a načinio je i niz fotografija srpskih manastira[1177], [3070], [3074]...
 • Ima indicija da je dvadesetih godina XX veka imao atelje u Novoj Varoši[2720]. Fotografiše (u međuratnom periodu) kao putujući fotograf u Skadru[3158], Beranama[3074], Prijepolju[3159], Kolašinu[3160]...
 • Njegove fotografije iz balkanskih ratova izdavač iz Podgorice P. Vukotić i Comp. koristio je kao predložak za štampu razglednica[1769], [1770]. Uradio je i romantičarsku razglednicu, na kojoj su foto -montažom sjedinjeni fotografija i crtež, i kreirana kompozicija na kojoj Napoleon iz oblaka nadgleda bitku i divi se crnogorskoj vojci i njenom junaštvu[2951]
 • Izdavao je (dvadesetih godina XX veka) razglednice sa vedutama: Nove Varoši[2046], Peći[2367], Pećke patrijašije[2508], Prijepolja[2273], Priboja[2366], [2720], Novog Pazara[3260], Berana[2435], Andrijevice[2435]...
 • Izrađivao je fotografije veduta sa Kosova i Metohije, koje je prodavao preko tamošnjih knjižara[2695]
 • Aktivno je učestvovao u radu međuratnih fotografskih udruženja2079, 2080. Preko udruženja 1929.godine vodi akciju protiv tzv. nepravih fotografa (misli se na neregistrovane fotografe) koji su nelojalna konkurencija prijavljenim fotografskim radnjama[2080]. Saradnik je međuratnog „Ilustrovanog lista”[3071]

Fotografije (kartonke) Radulovića sa Kosova iz perioda pre Prvog svetskog rata izuzetno su retke

 TehnikaRekvizitorijum

 • Rekvizitorijum ateljea: neutralnih boja podna prostirka, oslikana pozadina (prostor nekog salona)[2691]...


Karton-podloga označavanje

 • Bečke, ili domaće štamparije bez oznake logotipa, u varijanti namenske štampe, kao sečeni karton i foto papir (u formi dopisne karte), uz upotrebu štambilja firme

Firma: Фото - Атеље В. РАДУЛОВИЋ ПЕЋ[1177], ВАСО РАДУЛОВИЋ Фотограф ПЕЋ[2695]...

 


povratak na listu ateljea povratak na listu ateljea

Ako želite da se Vaša fotografija nađe u FotoMuzeju i pomognete rastu i razvoju naše društvene mreže, možete nam je poslati na procenu na E-mail adresu: office@fotomuzej.com. Fotografije koje šaljete moraju biti u JPG formatu veličine do 300kb, za slučaj da ih imate više. Naš stručni tim će u najkraćem roku izvršiti procenu Vaših fotografija i poslati Vam odgovor.

Molimo Vas da sve fotografije koje nam budete poslali sadržajno budu primerene. U protivnom zadržavamo pravo da Vas isključimo iz naše društvene mreže, i zabranimo bilo kakve privilegije na sajtu.