Srpski oficir čita novine (autor Nikola Nikolajević)

Vlasnik: Miroslav Aleksandrić, Id: 2304

Naziv ateljea

Fotograf

 • Nikola Nikolajević

Snimnjena u periodu

 • 1912 - 1913

Enterijer / Eksterijer

 • Enterijer

Tehnika

 • Film crno/beli (od 1888)

Format

 • Ostalo

Očuvanost originala

 • pristojno

Lokacija originala

 • Privatna kolekcija

Vrednost originala

povratak na listu ateljea povratak na listu ateljea

Izvor podataka: Fotografi i fotografski ateljei u Srbiji 1860-1918 (period kartonki)
Autor: Miroslav Aleksandrić
Izdavač: FotoMuzej, Beograd; Godina izdanja: 2012

Atelje Nikola Hadži Nikolajević

Ime i prezime: Nikola Hadži Nikolajević

Godina rođenja - smrti:

Period aktivnosti:

Lokacija:  

Atelje

 • Loznica (oko 1910[120], [182] - 1911. moguće i par godina ranije)
 • Banja Koviljača (oko 1910[3197] - 1911.[1424], moguće i ranije i kasnije), sedište: sezonski u banjskom parku
 • Kladovo[2118] (kraj prve, početak druge decenije XX veka)
 • Turn Severin, Rumunija[2117] (kraj prve, početak druge decenije XX veka)
 • Smederevo (oko 1911.[363] i kasnije sa prekidima do rata, kao i dvadesete godine XX veka[370])
 • Nica (oko 1917.), sedište: Rue Caroline 5.[284]

 Biografija

 • Obučio se za fotografa koju godinu pre 1895. godine[284]
 • Sa suprugom Olgom[284], Nikola Nikolajević venčao se 1911. godine[363]
 • Klijentela: konzul Milosav Kurtović[1763], vojska[2118], državni činovnici[2921], učenice Radničke škole[2869]...
 • U Trgovinsko - zanatlijskom i industrijskom šematizmu Kraljevine Srbije za 1911. godinu, Nikolajević se navodi kao jedini fotograf u Loznici u to vreme[120], [182]. U Loznici i okolini uglavnom je radio terenske snimke[1423], [1424]. Retke su fotografije Nikolajevića iz tog perioda sa scenskim rekvizitima u kadru (izuzetno oslikana pozadina sa stubom obraslim rastinjem i prostorom nekog vrta...)[1763]
 • Za vreme rada u Banji Koviljači[2852], [2870] izrađivao je fotografije gostiju[1423], [1424], [3197], ali i objekata[2621], [2622], obližnjeg vodopada[2870]... Njegovi snimci iz Banje Koviljače objavljivani su (1910. i 1911.) u beogradskim dnevnim novinama „Večernje novosti”[1423], [1424], [2852] i „Mali žurnal”[2621], [2622]
 • Ima indicija da je delovao kao putujući fotograf u Ljuboviji[2871], Vranovu[2890] (kod Smedereva)...
 • U Kladovu[2118] i Turn Severinu[2117] takođe je često radio u eksterijeru
 • Deo ratnih godina proveo je u Nici kao fotograf (interesantna je fotografija „Durbano bar”)[284]

Fotografije iz ateljea Nikolajevića (izuzimajući one iz Smedereva) izuzetno su retke

 • Umro je početkom tridesetih godina XX veka, jer se pouzdano zna da nije bio živ 1937. godine kada mu se ćerka Dana udavala.[284]

 TehnikaRekvizitorijum

 • Smederevski atelje Hadži Nikolajevića i pre Prvog svetskog rata bio je u uređenom ateljeskom prostoru i to sa bar tri različite podne prostirke (neutralna[848], sa geometrijskim šarama[2921] i pirotski ćilim[363]), sa bar dve različito oslikane pozadine (šumarak sa stablom drveta u prednjem planu[363], [848] i prostor nekog salona[369], [2289]). Mušterije uglavnom stoje, eventualno je u upotrebi po koja obična kućna stolica[2606], a tu je i masivni postament[2289]...
 • Posle Prvog svetskog rata, atelje u Smederevu obogaćuje rekvizitorijum sa šarenom podnom prostirkom, (ponekad radi i bez nje, vidljiv daščani pod) i bar još dve oslikane pozadine (prozor sa zavesama i park pored jezera), a u upotrebi je i pletena, kao i dve bele (sa naslonom i bez naslona) stolice...[370], [1601], [3140]

 Karton-podloga označavanje

 • Bečke, rumunske, ili domaće štamparije bez logotipa, u varijanti suvenir i sečeni karton, kao i foto-papir (u formi dopisne karte), sa upotrebom štambilja i rukom ispisivanom firmom po staklenoj ploči negativa

Firma: Бања-Ковиљача Н. Николајевић[1423], N. Nicolaiewics fotograf[1763], N. Nicolaiewics Кладово[2118], H. Nicolaiewics fotograf T. - Severin[2117], ХАЏИ НИКОЛАЈЕВИЋ фотограф - Смедерево[369], Николајевић модерни атеље СМЕДЕРЕВО[1601], H.Nicolaevitch Photo - Franco - Serbe Rue Caroline 5 Nica[284]...

 


povratak na listu ateljea povratak na listu ateljea

Ako želite da se Vaša fotografija nađe u FotoMuzeju i pomognete rastu i razvoju naše društvene mreže, možete nam je poslati na procenu na E-mail adresu: office@fotomuzej.com. Fotografije koje šaljete moraju biti u JPG formatu veličine do 300kb, za slučaj da ih imate više. Naš stručni tim će u najkraćem roku izvršiti procenu Vaših fotografija i poslati Vam odgovor.

Molimo Vas da sve fotografije koje nam budete poslali sadržajno budu primerene. U protivnom zadržavamo pravo da Vas isključimo iz naše društvene mreže, i zabranimo bilo kakve privilegije na sajtu.