Potpoučnik Bogosav Joksimovic, pp Borivoje,komandir Todor Todorovic, pp Branko i narednik Radisa Veselinović ispred vezirovog mosta

Vlasnik: Miodrag Joksimović, Id: 2710

Snimnjena u periodu

  • 1913 - 1913

Enterijer / Eksterijer

  • Eksterijer

Tehnika

  • Želatinski postupak (od 1871)

Format

  • Ostalo

Očuvanost originala

  • veoma dobro

Lokacija originala

  • Privatna kolekcija

Vrednost originala

Ako želite da se Vaša fotografija nađe u FotoMuzeju i pomognete rastu i razvoju naše društvene mreže, možete nam je poslati na procenu na E-mail adresu: office@fotomuzej.com. Fotografije koje šaljete moraju biti u JPG formatu veličine do 300kb, za slučaj da ih imate više. Naš stručni tim će u najkraćem roku izvršiti procenu Vaših fotografija i poslati Vam odgovor.

Molimo Vas da sve fotografije koje nam budete poslali sadržajno budu primerene. U protivnom zadržavamo pravo da Vas isključimo iz naše društvene mreže, i zabranimo bilo kakve privilegije na sajtu.