Muškarac ugrađanskom odelu (autor Živko Stefanović)

Vlasnik: 0922, Id: 1069

Naziv ateljea

Fotograf

 • Živko Stefanović

Snimnjena u periodu

 • 1870 - 1875

Enterijer / Eksterijer

 • Enterijer

Tehnika

 • Želatinski postupak (od 1871)

Format

 • 65x105 mm (Vizit karta)

Oprema

 • Braon toner, Ferlauf

Očuvanost originala

 • pristojno

Lokacija originala

 • Privatna kolekcija

Vrednost originala

povratak na listu ateljea povratak na listu ateljea

Izvor podataka: Fotografi i fotografski ateljei u Srbiji 1860-1918 (period kartonki)
Autor: Miroslav Aleksandrić
Izdavač: FotoMuzej, Beograd; Godina izdanja: 2012

Atelje Živko G. Stefanović

Ime i prezime: Živko G. Stefanović

Godina rođenja - smrti:

Period aktivnosti: 1867

Lokacija: Vršac, Srbija 

Atelje

 • Beograd (oko 1867.)[163]
 • Vršac[1578] (šezdesete godine XIX veka[114] i oko 1875.[180]), sedište: Staklena slikarnica[180]
 • Vršac, ortački Ž. Stefanović i Hess Fridolin (oko 1875.)
 • Pešta (sedamdesete godine XIX veka)
 • Beč (sedamdesete godine XIX veka).[2609]

 



Biografija

 • Poreklom iz Vršca[64]
 • Bio je slikar portretista[64], što mu je verovatno i bilo osnovno zanimanje pre nego što je postao i fotograf
 • Živko Stefanović je autor fotografija od dokumentarnog značaja: „Brod Ferdinad Maks u Turn Severinu u trenutku kada je Knez Mihajlo dolazio iz Carigrada 1867. godine”, „Izvođači diletanske predstave Sućurica i šubara” (1866. godine)[64]...
 • Vremenski kratko boravio je u Beogradu, a stalni atelje imao je u Vršcu[163]
 • U Kneževini Srbiji radio je i kao putujući fotograf (npr. ima indicija za Smederevo), kada je koristio karton - podloge na kojima (po svemu sudeći namerno) nije štampano sedište firme ateljea[1018]
 • Stefanovićevi radovi poseduju vrednosti individualnih umetničkih dela, mada u njihovoj strukturi nema vidljivog saznanja o specifičnosti fotografskog medija[163]
 • Slikom - crtežom svog ateljea „Staklena slikarnica” ukrašavao je reversne strane svojih kartonki[179], [1578]
 • U njegovom radu ipak je slikarstvo dominiralo[180]

Fotografije iz beogradskog ateljea Živka Stefanovića izuzetno su retke

 • Pojavljuje se oko 1903. godine[2992], izvesni fotograf Ž. Stefanović, koji ističe firmu u Beogradu[378], ili radi bez navođenja grada u kome deluje[2169], a dalja istraživanja, nadamo se, pokazaće da li se radi o baš gore pominjanom Živku Stefanoviću. Firma (štambilj): Ж. СТЕФАНОВИЋ СЛИКАР ДЕЛИГРАДСКА УЛ. Бр.10 БЕОГРАД[377], [378], Ж. СТЕФАНОВИЋ СЛИКАР[2169]...
 • Imajući u vidu da je fotografija često porodično zanimanje, trebalo bi pomenuti fotografe: Stefanovits (Deta)[2474], J. Stefanovic (putujuće delovanje, bez isticanja sedišta firme[2475], ali i rad u Budimpešti[2208])...

 



Tehnika

 • Koristio je ferlauf[2343] i bombe tehnike i braon toner[1578]


Rekvizitorijum

 • Rekvizitorijum ateljea oskudan: šarena podna prostirka, neutralna pozadina[1497]...


Karton-podloga označavanje

 • Bečke štamparije (?), bez oznake logotipa, u varijanti namenske štampe

Firma: Ж. Стефановић фотограф из Београда[161], Ж. СшефаиоЪũђ Сликар Ž. Stefanovits Photograf[1018], Ж. Стефановић Сликар у ВРШАЦ[1578], ATELIER PHOTHOGRAFIC Ž. G. STEFANOVIČI WIEN[2609]...

 • Ž. Stefanović Deligradska ul. Br. 10, bečke, ili domaće štamparije bez oznake logotipa u varijanti suvenir sa upotrebom štambilja.

 


povratak na listu ateljea povratak na listu ateljea

Ako želite da se Vaša fotografija nađe u FotoMuzeju i pomognete rastu i razvoju naše društvene mreže, možete nam je poslati na procenu na E-mail adresu: office@fotomuzej.com. Fotografije koje šaljete moraju biti u JPG formatu veličine do 300kb, za slučaj da ih imate više. Naš stručni tim će u najkraćem roku izvršiti procenu Vaših fotografija i poslati Vam odgovor.

Molimo Vas da sve fotografije koje nam budete poslali sadržajno budu primerene. U protivnom zadržavamo pravo da Vas isključimo iz naše društvene mreže, i zabranimo bilo kakve privilegije na sajtu.