Muskarac u gradjanskom odelu (autor Lazar Đorđević)

Vlasnik: 0922, Id: 466

Naziv ateljea

Fotograf

 • Lazar Đorđević

Snimnjena u periodu

 • 1901 - 1910

Enterijer / Eksterijer

 • Enterijer

Tehnika

 • Želatinski postupak (od 1871)

Format

 • 65x105 mm (Vizit karta)

Oprema

 • Ferlauf

Očuvanost originala

 • pristojno

Lokacija originala

 • Privatna kolekcija

Vrednost originala

povratak na listu ateljea povratak na listu ateljea

Izvor podataka: Fotografi i fotografski ateljei u Srbiji 1860-1918 (period kartonki)
Autor: Miroslav Aleksandrić
Izdavač: FotoMuzej, Beograd; Godina izdanja: 2012

Atelje Lazar Đorđević

Ime i prezime: Lazar Đorđević

Godina rođenja - smrti:

Period aktivnosti: 1892 - 1934

Lokacija:  

Atelje

 • Niš[2539] (prva polovina devedesetih godina XIX veka)[1911], [1912], [1913]
 • Niš, ortački L. Đorđević i S. Mihajlović (oko 1895.[671] i ranije)
 • Zaječar (od devedesetih godina XIX veka[24] do 1934.[2539], moguće sa prekidima), sedište: 1. ugao Kralja Aleksandra i Draškovićeve[2539], 2. „sproću divizije”, u kući Antića[2539], 3. „sproću crkve”[675], [676], Pašićeva[2539]
 • Zaječar, ortački L. Đorđević i S. Mihajlović (oko 1892[2027] - 1897.[1599] i 1900[1138] - 1910.[24]/ 12.[951], moguće sa prekidima), sedište: „sproću divizije”[2539]
 • Negotin, ortački L. Đorđević i S. Mihajlović (oko 1897 - 1903.).[40]


Biografija

 • Rođen u Nišu, otac krojač[24]. Fotografski zanat naučio je u Nišu od Josifa Guelmina[24], izučavanje nastavlja u Beču, a radio je i u Pragu gde je usavršio retuš[2539]
 • U Beogradu 1893. godine zabeleženo da je Đorđević navodno stalni „ovd. fotograf”[1910]. Takođe, kao fotograf iz Niša odsedao je, a verovatno i delovao u prestonicu 1892.[1911], 1893.[1912] i 1896. godine[1913]
 • Radio je po jedan mesec naizmenično, u Paraćinu, Ćupriji, Jagodini, Boru, Boljevcu i Negotinu[2539]. Putujući fotografski posao upražnjavao je i ortački atelje (primetno je da ponekad mušterije stoje na „goloj” zemlji)[672]
 • U Zaječaru se nastanjuje, ženi Ljubicom (ćerka Mira, lekar) i otvara stalni fotografski atelje[2539]
 • Zaječarski atelje „sproću divizije” u kući Dragomira Antića, Lazar Đorđević 1910. godine ustupa Mihajlu Markoviću i gradi u Pašićevoj „sproću crkve” drugi prostraniji atelje (dužine čak 12m)[2539]. Novi atelje ispunjavao je uslove za snimke većih grupa odjednom (npr. 47 đaka i 2 učiteljice)[3228]
 • Osim portreta pojedinačnih i grupnih, mnogobrojnih udruženja i sportskih društava, ovaj foto - hroničar je za sobom ostavio i brojne foto - zapise raznih događanja u Zaječaru i izgleda delova grada, objekata i ulica[2539]. Fotografisao je posetu Kralja Petra I 1906. godine Zaječaru, svoj hadžiluk u Jerusalim[2539]...

Izrađivao je erotske fotografije[1127]

 • Izdavao je razglednice, a i njegove fotografije drugi izdavači koristili su kao predložak za štampu raglednica sa motivima iz Zaječara[2539]. Saradnik je novina „Balkan”[3115]
 • Kartoni - podloge koje je koristio atelje za fotografije vojske, posebno većih grupa, bogato su ukrašeni i kolorisani[269]
 • Fotografije iz samostalnog fotografskog ateljea Đorđevića u Nišu pravi su rariteti
 • Ortački atelje je za veće formate i moguće putujući rad koristio štambilj sa ornamentima bez oznake mesta delovanja[681], isti stil ornamentalnog štambilja koristili su i drugi srpski fotografi[384], [710], [1411], [2025], [2132]
 • Obučio je zanatom: Sotira Mihajlovića, Mihajla Markovića, Miku Antića i Vasu Đurića (Đurić od 1934. godine preuzima Đorđevićevu radnju i radi pod firmom majstora sve do 1949.)[2539]. Umro je u Zaječaru.[2539]


Tehnika

 • Koristio je ferlauf tehniku[677] (takođe isto to čini i ortački atelje)[671] i braon toner[1138]


Rekvizitorijum

 • U dugogodišnjem radu od scenskih rekvizita upotrebljavao je više različitih podnih prostirki[676], [951], [955], [956] i oslikanih pozadina[672], [674], [680], [953], [954], [955], [1137], balustradu[954], bogato izrezbarenu[676], [953], stilsku[1489] i pletenu[679] stolicu, dva različita postamenta[1585], četvrtasti stočić sa stolnjakom[2026], vaznu[2027]...


Karton-podloga označavanje

 • Bernhard Wacht... / Wien
 • Bečke, ili domaće štamparije u varijanti namenske štampe, suvenir i sečeni karton (bez logotipa), kao i foto - papir (u formi dopisne karte) sa upotrebom štambilja firme

Firma: Фото Л. Ђорђевић Зајечар[1747], Лазар Ђорђевић фотограф Зајечар[678], Л. Ђорђевић фотограф Зајечар[950], Фотограф. атеље Л. ЂОРЂЕВИЋА спроћу цркве ЗАЈЕЧАР[675], фотографија Л. Ђорђевића & С. Михајловића ЗАЈЕЧАР[673] / НИШ[671], L. Đorđević i S. Mihajlović fotografi Negotin - Zaječar[40]...


povratak na listu ateljea povratak na listu ateljea

Ako želite da se Vaša fotografija nađe u FotoMuzeju i pomognete rastu i razvoju naše društvene mreže, možete nam je poslati na procenu na E-mail adresu: office@fotomuzej.com. Fotografije koje šaljete moraju biti u JPG formatu veličine do 300kb, za slučaj da ih imate više. Naš stručni tim će u najkraćem roku izvršiti procenu Vaših fotografija i poslati Vam odgovor.

Molimo Vas da sve fotografije koje nam budete poslali sadržajno budu primerene. U protivnom zadržavamo pravo da Vas isključimo iz naše društvene mreže, i zabranimo bilo kakve privilegije na sajtu.