Muškarac u građanskom odelu (autor Franc Baubin)

Vlasnik: Miroslav Aleksandrić, Id: 1484

Naziv ateljea

Fotograf

 • Franc Baubin

Snimnjena u periodu

 • 1885 - 1890

Enterijer / Eksterijer

 • Enterijer

Tehnika

 • Želatinski postupak (od 1871)

Format

 • 108x165 mm (Kabinet)

Oprema

 • Braon toner, Štampane maske

Očuvanost originala

 • pristojno

Lokacija originala

 • Privatna kolekcija

Vrednost originala

povratak na listu ateljea povratak na listu ateljea

Izvor podataka: Fotografi i fotografski ateljei u Srbiji 1860-1918 (period kartonki)
Autor: Miroslav Aleksandrić
Izdavač: FotoMuzej, Beograd; Godina izdanja: 2012

Atelje Franc A. Baubin

Ime i prezime: Franc A. Baubin

Godina rođenja - smrti:

Period aktivnosti: 1872 - 1883

Lokacija: Niš, Srbija 

Atelje

 • Jagodina (oko 1872[2353] - 1874.[1796] i 1897.[185]), sedište: varoška čitaonica[185]
 • Aleksinac (oko 1877[278] - 1878.[138])
 • Niš (oko 1879.[593] i 1885.[2321])
 • Požarevac (oko 1881[474] - 1883.[2181])
 • Niš, ortački Franc Baubin i sin Albert (oko 1883.)[477]
 • Niš, ortački Baubin i Guelmino[476], [2280] (osamdesete godine XIX veka).


Biografija

 • Austrijanac ili Nemac[143], možda jevreskog porekla[190]. U Kneževinu Srbiju došao je iz Subotice[2353]
 • Po svemu sudeći više puta se ženio. U Čačku 1866. godine Tereza F. Baubin otvarila je krojačku radnju, a delovođa u istoj je njen muž Franc (Tereza obaveštava da ne priznaje njegove dugove)[1898]. Nema podataka da je u Čačku u to vreme delovao kao fotograf, mada ne bi trebalo isključiti tu mogućnost
 • Na reversnim stranama nekih fotografija ističe reklamu da je „Fotograf iz Zlatnog Praga”[278], [474], [1386], što možda govori da je poreklom iz tog grada, ili da je tu izučio veštinu. Takođe, na pojedinim fotografijama štampa reklamu „Fotograf kod Zlatnog Praga”[475], [709] (sedište ateljea?), ili čak isti tekst piše rukom[287]
 • Moguće da i nije štampao namenske kartone - podloge za vreme svog rada u Jagodini[709]
 • Firma mu je delovala na više lokacija u Srbiji[2181], ponekad (uz pomoć članova porodice) i istovremeno[143]
 • Ima indicija da je radio kao povremeni - putujući fotograf (npr. oko 1872. godine u Paraćinu[2353], 1877. u Kruševcu[278], 1883. u Beogradu[1899], iste 1883. u Zaječaru[2181]...), a u prilog navedenog je i podatak da je povremeno koristio kartone na kojima ističe firmu izbegavajući da precizira mesto delovanja[475], [709]
 • Beležimo da je Tereza umrla 1872. godine[2354], te da mu je u Aleksincu supruga Anđelija 1878. godine rodila sina Dragoljuba[138]. Pominje se 1883. godine i neka Kata Baubin[2181]
 • U Beograd 1896. godine dolazio je izvesni Ljubomir Baubin (sin Franca?), kao fotograf iz Turske[1869]
 • Takođe, dok je Franc bio u nekom drugom gradu, u ateljeu u Jagodini, oko 1897. godine, samostalno je radila Julijana (moguće ćerka ili snaja?), a pamagao sin Albert[185]. Sačuvane su fotografije Julijane kao mlađe osobe iz Jagodine[277] i Niša[592], [593], te iz Soluna kao žene u srednjim godinama[662]
 • U poslu mu je očigledno pomagala porodica na šta upućuje i ortački atelje u Nišu sa imenom firme „Ф. БАУБИН и СИН АЛБЕРТ”[478], [479]. Za ortački niški atelje sa Guelminom[476], [2280] nije sigurno da li je baš Franc (kao najstariji u porodici) bio suvlasnik istog, ili možda je to bio sin Albert
 • Ima nekih navoda (bez pozivanja na izvor) da je imao atelje i u Solunu[143]


Tehnika

 • Koristio je ferlauf[593] i majolik tehnike, kao i braon toner[478]


Rekvizitorijum

 • Rekvizitorijum oskudan: najčešće je tu neutralna pozadina, a u kadru primećujemo i ćilim preko „gole zemlje” u Aleksincu[1386], stočić sa veženom pokrivkom u Požarevcu[474], kućnu stolicu u Nišu[593]...


Karton-podloga označavanje

 • Bernhard Wacht, Eisenschinil & Wachtl, K. Krziwanek ... / Wien
 • Bečke štamparije u varijanti namenske štampe (bez logotipa) i sečeni karton sa rukom pisanom firmom

Firma: фотограф ФРАНЦ БАУБИН НИШ[593], FRANZ BAUBIN FOTOGRAF in ALEKSINAC SERBIEN[1386], FRANZ BAUBIN Fotograf Poschorewaz[474], фотографскi атNље НИШ ВАУБИН & ГУЕЛМИНО[2280]...


povratak na listu ateljea povratak na listu ateljea

Ako želite da se Vaša fotografija nađe u FotoMuzeju i pomognete rastu i razvoju naše društvene mreže, možete nam je poslati na procenu na E-mail adresu: office@fotomuzej.com. Fotografije koje šaljete moraju biti u JPG formatu veličine do 300kb, za slučaj da ih imate više. Naš stručni tim će u najkraćem roku izvršiti procenu Vaših fotografija i poslati Vam odgovor.

Molimo Vas da sve fotografije koje nam budete poslali sadržajno budu primerene. U protivnom zadržavamo pravo da Vas isključimo iz naše društvene mreže, i zabranimo bilo kakve privilegije na sajtu.