Muškarac sa brkovima (autor Sotir Nedeljković)

Vlasnik: 0922, Id: 925

Naziv ateljea

Fotograf

 • Sotir Nedeljković

Snimnjena u periodu

 • 1901 - 1910

Enterijer / Eksterijer

 • Enterijer

Tehnika

 • Želatinski postupak (od 1871)

Format

 • 65x105 mm (Vizit karta)

Oprema

 • Braon toner, Ferlauf

Očuvanost originala

 • pristojno

Lokacija originala

 • Privatna kolekcija

Vrednost originala

povratak na listu ateljea povratak na listu ateljea

Izvor podataka: Fotografi i fotografski ateljei u Srbiji 1860-1918 (period kartonki)
Autor: Miroslav Aleksandrić
Izdavač: FotoMuzej, Beograd; Godina izdanja: 2012

Atelje Sotir K. Nedeljković

Ime i prezime: Sotir K. Nedeljković

Godina rođenja - smrti:

Period aktivnosti:

Lokacija: Niš, Srbija 

Atelje

 • Niš, ortački Nedeljković i Jovanović[1224], [2602] (devedesete godine XIX veka)
 • Niš[120], [1643] (oko 1901[2487] - 1915.[2763] i od oko 1919. do početka tridesetih godina XX veka[1758]), sedište: na mestu „Putnika“[1758], pređe Lazar Popović[2568], [3239], nad krojačkom radnjom S. Popovića i S. Milutinovića i zastupništvom Osiguravajućeg društva Srbija.[792]

 Biografija

 • Prema sećanjima učenice Miroslave Ilić, Sotir Nedeljković je zanat učio u Beču i za to je morao da plaća po pet zlatnika nedeljno[1758]. Nije se ženio i imao potomke[1758]
 • Snimao je vedute Niša („Saborna crkva”[249], „Zgrada foto - ateljea”[792]...). Radio je kao putujući fotograf[104]
 • Dobar ambijentalni portretista[1223]. Posebno su interesantni Nedeljkovićevi nekonvencionalni portreti[1753]
 • Klijentela ateljea: Kosta Cukić, ministar[46], Marko Stojanović, viceguverner[1751], Stojan Protić, državnik[3191] i glumice Kaja Bunić[929], Olga Mešterović[930], Olga Ilić Hristilić[931]...
 • Reklama radnje: „Uveličavanje do prirod. veličine. Sem Email. (imit. porcelana). Pigment u raznim bojama. Uopšte ceo fotograf. proces, obično i u boji”[339]. „Izrađuje sve vrste fotografija, kao i izradu slika na staklu, metalu i porcelanu”[1101]. Posedovao je foto - keramičko odeljenje od 1909. godine[2076]

Atelje Nedeljkovića imao je u ponudi (kao kopije inostranih originala) „golišave” fotografije[1220]

 • Kada je preuzeo atelje od Lazara Popovića jedan period koristio je zalihe njegovih kartona - podloge[3239]
 • Fotografije iz balkanskih ratova objavljuje u beogradskim novinama „Ilustrovani mali žurnal”[166], [2144] i „Ilustrovani Balkan”[3008] (u pomenutim novinama objavljen mu je i portret u uniformi potporučnika)[3010]
 • Sotir Nedeljković „ušao je u Balkanske ratove kao narednik, posle borbe kod Prištine unapređen je u čin potporučnika 2. puka moravske divizije”[3010]. Učesnik je Prvog svetskog rata kao rezevni kapetan[23]
 • Fotografisao je događaje iz rata[3088] kao član fotografske sekcije Vrhovne komande srpske vojske[23], [39]
 • Aktivno je učestvovao u društvenom životu[2708] i radu zanatlijskih organizacija[3016] Niša. Pravi gradski fotograf, koji je pripadao trgovačko - zanatlijskom staležu, bio je pretplatnik niških novina „Trgovina”[3044]
 • Saradnik - fotograf (dvadesetih godina XX veka) beogradskih novina „Ilustrovani list”[2483], [3088]
 • Između dva svetska rata stekao je status dvorskog fotografa[1221], [1280], [2076], [2483]
 • Nedeljkovićev atelje primao je učenike[2705] i fotografske pomoćnike[1280]

Posedovao je filmsku kameru „Cinematographe Lumiere”, proizvedunu 1896. godine (fabrički broj 335) i sa istom je povremeno snimao, ali materijali nisu sačuvani[142]. Ta kamera je otkupljena od njegovog učenika i naslednika u radnji Miroljuba Stošića (koji je takođe snimao pomenutom kamerom)[142] i jedan je od najznačajnijih eksponata Jugoslovenske konoteke u zbirci filmskih aparata - kamera[39]

 • U međuratnom periodu u Prokuplju deluje fotografska radnja Dragoljuba Nedeljkovića.[1695], [2736]

 Tehnika

 • Koristio je braon toner[1219], ferlauf tehniku[2487] i štampanu masku, u vidu rolne papira, sa cvećem[1219]


Rekvizitorijum

 • Rekvizitorijum ateljea: neutralna[1488], kao i sa dve[1213] i sa naizmeničnim[1223] uzdužnim šarama podne prostirke, neutralna[1217] i oslikane (zid sa gipsanom coklom, klupa i stub u vrtu[1218], drveće, stub, balustrada i portijera[1223], ograda u vrtu i proplanak[1488], prostor salona[1215]...) pozadine, postament[1213], metalna klupa[1214] i metalna ugaona stolica[1216], kućne drvene stolice[2099], klupa[1487], fotelja[1222]...


Karton-podloga označavanje

 • Ceco, C.E. & Co ... / Wien
 • Inostrane i domaće štamparije bez oznake logotipa, u varijanti namenske štampe, kao i suvenir sa upotrebom štambilja i suvog žiga firme (suvi žig sa godinom fotografisanja[1214], [1215], [1487], [2763])

Firma: фотогр.вештачки Завод С. К. Недељковића Ниш[1213], фотографски Уметнички Атеље Недељковић у НИШУ[1220], С. К. Недељковић фотограф - НИШ[1219]...

 


povratak na listu ateljea povratak na listu ateljea

Ako želite da se Vaša fotografija nađe u FotoMuzeju i pomognete rastu i razvoju naše društvene mreže, možete nam je poslati na procenu na E-mail adresu: office@fotomuzej.com. Fotografije koje šaljete moraju biti u JPG formatu veličine do 300kb, za slučaj da ih imate više. Naš stručni tim će u najkraćem roku izvršiti procenu Vaših fotografija i poslati Vam odgovor.

Molimo Vas da sve fotografije koje nam budete poslali sadržajno budu primerene. U protivnom zadržavamo pravo da Vas isključimo iz naše društvene mreže, i zabranimo bilo kakve privilegije na sajtu.