Mijailo Buđevac, Šurdilovići Dimitrijević sa drugom (autor Đoka Kraljevački)

Vlasnik: 7682, Id: 1648

Naziv ateljea

Fotograf

 • Đoka Kraljevački

Snimnjena u periodu

 • 1870 - 1875

Enterijer / Eksterijer

 • Enterijer

Tehnika

 • Kolodijum (mokri postupak)

Format

 • 65x105 mm (Vizit karta)

Oprema

 • Braon toner

Očuvanost originala

 • pristojno

Lokacija originala

 • Privatna kolekcija

Vrednost originala

povratak na listu ateljea povratak na listu ateljea

Izvor podataka: Fotografi i fotografski ateljei u Srbiji 1860-1918 (period kartonki)
Autor: Miroslav Aleksandrić
Izdavač: FotoMuzej, Beograd; Godina izdanja: 2012

Atelje Đoka Kraljevački

Ime i prezime: Đoka Kraljevački

Godina rođenja - smrti:

Period aktivnosti: 1865 - 1887

Lokacija: Beograd, Srbija 

Atelje

 • Beograd (oko 1865[161] / 691 - 1886.[1027]), sedište: 1. Prema Zelenom vencu[1035] / Preko od Zelenog venca[1028], [1041] / precrtano „Preko od Zelenog venca“ [1034], 2. Knez Mihajlova br. 19[1033] / Knez Mihajlova prema trgovini M. Karastojanovića[1030], 3. Knez Mihajlova br. 8[1032], [1039]
 • Beograd, ortački Kraljevački i Kenig[963] (oko 1887.).[2811]


Biografija

 • Po obrazovanju slikar, ali se naknadno opredelio za fotografiju[161]
 • Radovi Đoke Kraljevačkog poseduju vrednosti individualnih umetničkih dela, mada u njihovoj strukturi nema vidljivog saznanja o specifičnosti fotografskog medija[163]
 • Poznati fotograf portretista u Beogradu krajem XIX veka[46]. Firma sa uglednom klijentelom: Aleksandar Čvarković, pravnik[514], Mihajlo Valtrović, istoričar umetnosti[511], Stevan Pavlović, pisac[512], Đorđe Krstić, slikar[513], Jovan Bošković, filolog[523], Milivoje Blaznavac, general i političar[1500], Petar Bojović, vojvoda[1628], geometri[3295], kao i brojni glumci[835]...
 • Atelje je imao u ponudi „vizitkartu”, portret mladog kneza Milana[1776] (presnimljeni original)[2356]
 • Fotografije iz ateljea Đoke Kraljevačkog, sa motivima žena u narodnoj nošnji, koristio je poznati međuratni etnolog Petar Ž. Petrović za ilustraciju nekih svojih radova[347], [348], [349]
 • Među prvima na ovim prostorima snimao je portrete venčanih parova u formatu podsetnice[150]
 • Fotografisao je panorame, ulice i trgove Beograda1, 52, ali i predele u unutrašnjosti (npr. Niška tvrđava i Stara ulica u Vranju) [1] . Snimio je (1884.) seriju „slika” sa otvaranja pruge Beograd - Niš - Vranje[1759]


Tehnika

 • Upotrebljavao je braon toner[3295], ferlauf[1027], bombe[1029], [1030] i majolik[1031] tehnike (za majolik fotografije ponekad je koristio na aversnoj strani kartona - podloge oštampani stilizovani ram2284), kao i multiplikacije[3295]


Rekvizitorijum

 • Rekvizitorijum: bar tri različite podne prostirke[1034], [1037], [1041], pozadine (neutralne[1038], [1251] i oslikane[1037], [1039]), balustrada[2094], imitacija ograde[2097], stolice sa visokim naslonom[1037], [1038], kratkim nogarima[1035], metalnim ramom[1041] i obična kućna[1035], [1251], kao i stilski stočić[1040] i stolnjak[2412], portijera[1035], ograda od oblica[1037]... Balustrada u obliku tri sastavljene lire iz njegov ateljea, bila je i kod Gantebajna, Musila i Mirića, Anastasa Stojanovića, ali i Braće Đonić.[106]


Karton-podloga označavanje

 • Lit. K. Krziwanek..../ Wien
 • Bečki,u varijanti namenske štampe(bez logotipa) i sečeni karton sa upotrebom štambilja i nalepice firme

Firma: ЂОКА КРАЉЕВАЧКИ СЛИКАР У Кнез Михајловој улици No 8[1027]/ Број 19[1033] У БЕОГРАДУ, ЂОКА КРАЉЕВАЧКИ СЛИКАР У кнез Михајловој улици према трговине М. Карастојановића У БЕОГРАДУ[1031], ФОТОГРАФИЈА ђоке КРАЉЕВАЧКОГ у БЕОГРАДУ Преко од Зеленог венца[2947], фотографска радионица ЂОКЕ КРАЉЕВАЧКОГ БЕОГРАДУ према „зеленом венцу“ [1035], ЂОКА КРАЉЕВАЧКИ Београд[1037], ФОТОГРАФИЈА Đ. КРАЉЕВАЧКОГ У БЕОГРАДУ[2284]...


povratak na listu ateljea povratak na listu ateljea

Ako želite da se Vaša fotografija nađe u FotoMuzeju i pomognete rastu i razvoju naše društvene mreže, možete nam je poslati na procenu na E-mail adresu: office@fotomuzej.com. Fotografije koje šaljete moraju biti u JPG formatu veličine do 300kb, za slučaj da ih imate više. Naš stručni tim će u najkraćem roku izvršiti procenu Vaših fotografija i poslati Vam odgovor.

Molimo Vas da sve fotografije koje nam budete poslali sadržajno budu primerene. U protivnom zadržavamo pravo da Vas isključimo iz naše društvene mreže, i zabranimo bilo kakve privilegije na sajtu.