Majka Negoslava sa ćerkom Milankom (autor Milan Mandić)

Vlasnik: 0922, Id: 2560

Naziv ateljea

Fotograf

 • Milan Mandić

Snimnjena u periodu

 • 1905 - 1910

Enterijer / Eksterijer

 • Enterijer

Tehnika

 • Želatinski postupak (od 1871)

Format

 • 108x165 mm (Kabinet)

Očuvanost originala

 • pristojno

Lokacija originala

 • Privatna kolekcija

Vrednost originala

povratak na listu ateljea povratak na listu ateljea

Izvor podataka: Fotografi i fotografski ateljei u Srbiji 1860-1918 (period kartonki)
Autor: Miroslav Aleksandrić
Izdavač: FotoMuzej, Beograd; Godina izdanja: 2012

Atelje Milan P. Mandić

Ime i prezime: Milan P. Mandić

Godina rođenja - smrti:

Period aktivnosti: 1895 - 1910

Lokacija: Kruševac, Srbija 

Atelje

 • Leskovac (oko 1895[2133] - 1900.[1403], moguće sa prekidima)
 • Kruševac[1643] (oko 1897[444] - 1910.[1201], moguće sa prekidima).


Biografija

 • Fotografiše terenski, van postavke ateljea (u kadru „gola” zemlja)[1201], [2446], a ponekad je firmu označavao i samo sa „Milan P. Mandić fotograf”[444], [1193], [1203], bez isticanja mesta delovanja ateljea, što sve asocira na mogući putujući rad. Ima indicija da je delovao u Aleksandrovcu[2108] i Brusu[2018], [2019], kao putujući fotograf
 • Radiо је i u improvizovanom ateljeu i tom prilikom u kadru је vidljiv pod od grubih dasaka i oskudan rekvizitorijum, najčešće samo oslikana pozadina[2522]
 • Trgovinsko - zanatlijski šematizam Kraljevine Srbije za 1900-1901. godinu beleži Milana Mandića kao jedinog prijavljenog fotografa u Leskovcu[1403]
 • Za vreme kruševačkog perioda, nastao je niz interesantnih fotografija: „Grupa muškaraca i žena i jedno dete, svi u uniformama” (moguće da je u pitanju putujuće pozorište)[1201], „Postavljanje spomenika kosovskim junacima u Kruševcu 1904. godine”[1559], „Članice Ženske podružinice oko 1900. godine”[1562], „Vesela grupa ispija vino na livadi”[1786], „Radnice Svilarskog društva”[2646], „Veliko šiljegovačka streljačka družina”[2650], „Džamija koju je zidala Carica Milica zetu Bajazitu”[2651]...
 • Fotografije su mu objavljivane na stranicama „Malog žurnala”[2647] i „Ilustrovanog malog žurnala”[2844]
 • Klijentela: Mile Pavlović Krpa, Nikola Kašiković[3192]...
 • Fotografije iz leskovačkog ateljea Milana Mandića izuzetno su retke
 • Jedan od reversa koji je Milan P. Mandić koristio[1191] (ženska osoba sa krilima anđela, fotoaparat na stativu, dete sa paletom...) istovetan je (samo je firma druga) sa reversom beogradskih fotografa Leopolda Keniga[974] i Nikole M. Dragićevića[303], [463]. Očigledno je da su sva trojica koristili usluge iste štamparije
 • U Somboru radi Petar Mandić[13], koji ponekad ističe firmu bez navođenja mesta delovanja[1195]. Ipak nema dokaza (osim asocijacije vezane za zanimanje,srednje slovo i prezime) da je isti rod Milana P. Mandića. U međuratnom periodu u Beogradu, ul. Pašićeva br. 8, deluje kao trgovac foto - materijala Iso Mandić.[2450]Tehnika

 • Koristio je braon toner[2446], ferlauf[2798] i majolik[1189] tehnike


Rekvizitorijum

 • Rekvizitorijum ateljea: podne prostirke (jedna sa uzdužnim svetlim i tamnim prugama i jedva primetnim ornamentima[1194], druga kao ćebe sa šarama nalik na šahovski tablu[1190], [1203], a treća kao tepih sa cvetnim dezenima[1742]), svetla neutralna[1192], kao i oslikana pozadina (pogled na vrt i stub obrastao u rastinju sa saksijom na vrhu)[1193], [1197], [1203], kućne stolice[1194], stočić sa tamnom pokrivkom (vez i buće)[1193]...


Karton-podloga označavanje

 • J. Steiner... / Wien
 • Bečke, ili domaće štamparije bez oznake logotipa, u varijanti namenske štampe, kao i sečeni karton i suvenir, sa upotrebom štambilja i suvog žiga firme

Firma: ФОТОГРАФСКИ АТЕЛИЕР КРУШЕВАЦ МИЛАН П. МАНДИЋ[441], фотограф Милан П. Мандић Крушевац[1191], КРУШЕВАЦ МИЛАН П. МАНДИЋ фотограф[1193], М. П. Мандић фотограф КРУШЕВАЦ (štambiljem[1189] i suvim žigom[1192], [1201]), ЛЕСКОВАЦ МИЛАН П. МАНДИЋ ФОТОГРАФ[1742]...


povratak na listu ateljea povratak na listu ateljea

Ako želite da se Vaša fotografija nađe u FotoMuzeju i pomognete rastu i razvoju naše društvene mreže, možete nam je poslati na procenu na E-mail adresu: office@fotomuzej.com. Fotografije koje šaljete moraju biti u JPG formatu veličine do 300kb, za slučaj da ih imate više. Naš stručni tim će u najkraćem roku izvršiti procenu Vaših fotografija i poslati Vam odgovor.

Molimo Vas da sve fotografije koje nam budete poslali sadržajno budu primerene. U protivnom zadržavamo pravo da Vas isključimo iz naše društvene mreže, i zabranimo bilo kakve privilegije na sajtu.