Gospođica Kosa (Atelje Talijanska fotografija)

Vlasnik: 0922, Id: 1160

Naziv ateljea

Snimnjena u periodu

 • 1905 - 1910

Enterijer / Eksterijer

 • Enterijer

Tehnika

 • Želatinski postupak (od 1871)

Format

 • 108x165 mm (Kabinet)

Oprema

 • Braon toner

Očuvanost originala

 • pristojno

Lokacija originala

 • Privatna kolekcija

Vrednost originala

povratak na listu ateljea povratak na listu ateljea

Izvor podataka: Fotografi i fotografski ateljei u Srbiji 1860-1918 (period kartonki)
Autor: Miroslav Aleksandrić
Izdavač: FotoMuzej, Beograd; Godina izdanja: 2012

Atelje Talijanska fotografija

Ime i prezime:

Godina rođenja - smrti:

Period aktivnosti: 1907 - 1909

Lokacija: Beograd, Srbija 

Atelje

 • Beograd (oko 1907[1107] - 1909.[252]), sedište: Kolarčeva br. 9, u kući Živka Kuzmanovića.[428], [942], [991]


Biografija

 • Vlasnik ateljea Samuilo - Sima Alkalaj[104]
 • O tome ko je bio vlasnik „Talijanske fotografije” govori i činjenica da se na pojedinim fotografijima firme S. Alkalaj, Beograd pojavljuju dole pomenuti scenski rekviziti: svetli tepih sa cvetnim šarama[424], stočić sa veženom zastirkom[420], oslikana pozadina sa delom stepeništa[796]...
 • Dodatna potvrda podatka da je Sima Alkalaj vlasnik je i reversna strana nekih od fotografija iz ateljea Talijanska fotografija, gde je rukom, odnosno mastilom, precrtana adresa Kolarčeva ul. br. 9 u kući Živka Kuzmanovića i naknadno pretiskom utisnut štambilj ateljea S. Alkalaj Prizrenska ulica br. 5[1129], [1698] (tačnije, radi se o očiglednoj upotrebi neiskorišćenih zaliha kartona prethodne firme)
 • Iz ovog ateljea posebno treba spomenuti fotografije „Iz pozorišne predstave Hasanaginica” [942] i „Grupa u čamcu na jezeru, u Kijevu kod Beograda”[252]
 • Reklama Talijanske fotografije u „Politici” 1907. godine „Vrlo umerene cene: 6. kom minjon 2,5. din, 6. kom. vizit 4. din, 3. kom. kabinet 6. din, 6. kom. kabinet 10. din” [1107]
 • Nije poznato zašto je Sima Alkalaj početkom XX veka koristio firmu „Talijanska fotografija” za naziv svog ateljea, a sasvim osnovana je pretpostavka da to čini iz određenih komercijalnih razloga
 • Fotografije iz Aranđelovca sa firmom „Talijanska fotografija”[3195], po svemu sudeći su rad Isaka Alkalaja

 TehnikaRekvizitorijum

 • Od scenskih rekvizita atelje poseduje: manji stočić prekriven svetlom veženom platnenom zastirkom[991], oslikanu pozadinu (rastinje i cveće u prednjem planu, sa drvećem u pozadini i delom stepeništa)[428], [991], jednostavne stolice i neubičajeni svetli tepih sa cvetnim šarama.[428]


Karton-podloga označavanje

 • Domaće (?) štamparije bez oznake logotipa, u varijanti namenske štampe firme

Firma: Талијанска фотографија Београд КОЛАРЧЕВА УЛ. БР. 9 у кући Г. ЖИВКА КУЗМАНОВИЋА[991]...

 


povratak na listu ateljea povratak na listu ateljea

Ako želite da se Vaša fotografija nađe u FotoMuzeju i pomognete rastu i razvoju naše društvene mreže, možete nam je poslati na procenu na E-mail adresu: office@fotomuzej.com. Fotografije koje šaljete moraju biti u JPG formatu veličine do 300kb, za slučaj da ih imate više. Naš stručni tim će u najkraćem roku izvršiti procenu Vaših fotografija i poslati Vam odgovor.

Molimo Vas da sve fotografije koje nam budete poslali sadržajno budu primerene. U protivnom zadržavamo pravo da Vas isključimo iz naše društvene mreže, i zabranimo bilo kakve privilegije na sajtu.