Gospodin Đorđe sa zaručnicom (autor Franc Padović)

Vlasnik: 0922, Id: 1072

Naziv ateljea

Fotograf

 • Franc Padović

Tačan datum kada je snimnjena

 • 1899

Enterijer / Eksterijer

 • Enterijer

Tehnika

 • Želatinski postupak (od 1871)

Format

 • 108x165 mm (Kabinet)

Oprema

 • Braon toner, Ferlauf

Očuvanost originala

 • pristojno

Lokacija originala

 • Privatna kolekcija

Vrednost originala

povratak na listu ateljea povratak na listu ateljea

Izvor podataka: Fotografi i fotografski ateljei u Srbiji 1860-1918 (period kartonki)
Autor: Miroslav Aleksandrić
Izdavač: FotoMuzej, Beograd; Godina izdanja: 2012

Atelje Franc Padović

Ime i prezime: Franc Padović

Godina rođenja - smrti: 1846 - 1903

Period aktivnosti: - 1903

Lokacija: Čačak, Srbija 

Atelje

 • Vidin, Rumunija[1361], [2493] (sedamdesete i sam početak osamdesetih godina XIX veka)
 • Požerevac[1359], [1400], [1407] (oko 1882[1958] - 1884.[1383], [2181], [2184])
 • Čačak[1403], [1404], [1643], [2133] (oko 1890 - 1903.)[1627], sedište: Kosovski venac.[877]

 Biografija

 • Rođen je u Sigetvaru (Mađarska)[880], [1627]. Ima navoda da je bio austrougarski vojnik i da je pobegao sa suprugom Ankom preko Dunava oko 1880. godine[882] (moguće da je u stvari izbegao neku mobilizaciju)
 • U Srbiju je došao iz Vidina i u početku rada koristio je karton - podlogu sa tekstom „in Widin”[1360], [2129], [2265] što asocira na putujući rad. Jedan period upotrebljavao je i stare zalihe kartona iz ateljea u Vidinu[1361], [2493]
 • Boravio je (1882. godine), a verovatno povremeno i obavljao po koji fotografski posao u Beogradu[1958]
 • U periodu delovanja u Požarevcu, ima indicija da je Padović snimao i u Velikom Gradištu i to svakako kao putujući fotograf[2425]. Fotografisao je po vašarima[3]
 • Posao putujućeg fotografa ga dovodi u okolinu Čačka[3], gde se nastanjuje sa porodicom i gde otvara stalni atelje (usput radi i kao putujući fotograf u Kraljevu[226]). Supruga Anka takođe rođena u Sigetvaru[882], bila je prva kvalifikovana babica u Čačku[881], [2550]. Imali su kćerku Jelenu[882]. U Čačku su stanovali u Obilićevoj ulici, da bi kasnije kupili plac u ulici Kosovski venac i na njemu izgradili kuću (i atelje)[882]
 • Kao fotograf iz Čačka radio je u Gornjem Milanovcu[97], [1627] i okolini[243], Požegi[3143], na Zlatiboru[75]...
 • Snimao je u eksterijeru: „Vode na Zlatiboru”[75], „Lovci iz Užica”[2074], „Takovski dvorac”[243], „Pogled na Ovčar i Kablar sa zvonika čačanske crkve”[1385], „Učitelji kursisti pletarske škole u Požezi”[3143]...
 • Padović je u ponudi imao fotografiju Aleksandra Obrenovića[227]. Fotografiše ugledne čačanske porodice, između ostalih i porodicu Kren[97], [1627]. Izdavao je razglednice (sa motivom gore pominjanog Takovskog dvorca)[1179]
 • Za porebe rada ateljea izrađuje karton - podlogu (1900. godine) u štampariji Stevana Matića u Čačku[1627]
 • Franc Padović je umro i sahranjen u Čačku.[879]

 Tehnika

 • Koristio je ferlauf[3281], bombe[1360], [2129] i majolik[1407], [2265] tehnike, braon toner[1359], [1360], [1361], [2057], kao i maske: ogledalo na stalku[1400] i okvir od cveća[1421]...


Rekvizitorijum

 • Rekvizitorijum ateljea: u Požarevcu: mušterije stoje na goloj zemlji[1383], ili na ćilimu[1359], neutralna[1359], [1407] i oslikana pozadina (stub, rastinje, proplanak sa drvećem...)[1383], stolice[1359]... U Čačku je koristio bar dve oslikane pozadine (stub, veća svetla površina, unutrašnjost sobe[1384] i pejzaž nevešto oslikano drvo, cveće, pozadi planine i kula[2548], [2552]), podnu prostirku[2548], stolice[2057], stočić[2552], ogradu od oblica[3281]...


Karton-podloga označavanje

 • Eisenschinil & Wachtl, Bernhard Wachtl, A. Moll ... / Wien
 • Inostrane i domaće štamparije (npr. gore pominjanog Stevana Matića iz Čačka) bez oznake logotipa, u varijanti namenske štampe, suvenir i sečen karton, sa upotrebom štambilja i rukom pisanom firmom

Firma: ФОТОГРАФИЈА ФРАНЦА ПАДОВИЋА ЧАЧАК[75], Фотограф Фр. Падовић[1385], Ат. Франц Падовић[1384], Франц Падовiтс фотограф у ПОЖАРЕВЦУ[1359], [1383], FRANZ PADOWITZ in WIDIN[1360], [1685], FRANZ PADOVAY WIDDIN Bulgaria[1361]...

 


povratak na listu ateljea povratak na listu ateljea

Ako želite da se Vaša fotografija nađe u FotoMuzeju i pomognete rastu i razvoju naše društvene mreže, možete nam je poslati na procenu na E-mail adresu: office@fotomuzej.com. Fotografije koje šaljete moraju biti u JPG formatu veličine do 300kb, za slučaj da ih imate više. Naš stručni tim će u najkraćem roku izvršiti procenu Vaših fotografija i poslati Vam odgovor.

Molimo Vas da sve fotografije koje nam budete poslali sadržajno budu primerene. U protivnom zadržavamo pravo da Vas isključimo iz naše društvene mreže, i zabranimo bilo kakve privilegije na sajtu.