Devojčica sa suncobranom (autor Aleksandar Englezović)

Vlasnik: 0922, Id: 1180

Naziv ateljea

Fotograf

 • Aleksandar Englezović

Snimnjena u periodu

 • 1905 - 1910

Enterijer / Eksterijer

 • Enterijer

Tehnika

 • Želatinski postupak (od 1871)

Format

 • 65x105 mm (Vizit karta)

Očuvanost originala

 • podnošljivo

Lokacija originala

 • Privatna kolekcija

Vrednost originala

povratak na listu ateljea povratak na listu ateljea

Izvor podataka: Fotografi i fotografski ateljei u Srbiji 1860-1918 (period kartonki)
Autor: Miroslav Aleksandrić
Izdavač: FotoMuzej, Beograd; Godina izdanja: 2012

Atelje Aleksandar - Aleksa Englezović

Ime i prezime: Aleksandar Aleksa Englezović

Godina rođenja - smrti:

Period aktivnosti: 1901 - 1915

Lokacija: Leskovac, Srbija 

Atelje

 • Leskovac, ortački sa bratom Veljom Englezovićem (oko 1901 - 1915.)[2418], iako se u početku rada pojavljuje samo Aleksini štambilji, dok su nadalje sa razvojem posla braća koristila u radu svako svoj štambilj za označavanje firme[125], [325], sedište: Svetoilijska.[1075]


Biografija

 • Nadimak Aleksa[325]. Potiče iz trgovačke porodice[1285]
 • Braća su u fotografski posao navodno ušli kao samouki[1286]. U početku su imali mali broj mušterija, pre svega zbog konzervativnog shvatanja i straha sredine u kojoj su živeli od fotografije kao medija[1286]
 • Neko od braće Englezović išao je u Nemačku na fotografsku obuku[1286], shodno običajima verovatno je to bio stariji brat Aleksandar, koji je stečeno znanje po povratku u Srbiju preneo na mlađeg Velimira[2418]. Atelje Englezović je porodični posao, u kome su se, uz rad pored braće Alekse i Veljka, najpe obučili, a posle i radili kao fotografski pomoćnici članovi uže porodice[2418] (sestra Zagorka posle smrti braće nastavlja delovanje firme)[1285]. Zbog potrebe posla (1912.) Aleksa oglašava da traži pomoćnika - retušera[3114]
 • Aleksa Englezović je snimao kako u uslovima uređenog ateljea[327], tako i na otvorenom prostoru[325]
 • Braća Englezović 1912. godine odlaze u Balkanske ratove, a posao preuzima Zagorka, koja je tako izdržavala celu porodicu (sebe, tri sestre, oca, a i braću na frontu pomaže)[1286]. Za označavanje firme koristila je štambilje odsutne braće[2418], ili je jednostavno izbegavala da navede ko je autor fotografije[2722]
 • Aleksa i Veljko Englezović rade ponovo zajedno i to nakratko uoči Prvog svetskog rata[2418]
 • Zgrada njihovog ateljea od drveta, sa zastakljenim krovom i velikim prozorima, sagrađena je oko 1903. godine[1287] i korišćena je do 1923. godine, kada je ozidan nov atelje „Englezović”[1286] (radove na novom objektu moguće da su započela još braća ortački, Veljko gotovo sigurno, dok je iste okončala Zagorka)
 • Aleksandra ubijaju Bugari 1915. godine, dok Velimir beži za Solun[1286], pa posao u radnji ponovo preuzima Zagorka Englezović (kasnije udata Mladenović).[324], [1286]


TehnikaRekvizitorijum

 • U poslu su braća najpre koristila foto - aparat pločaš, sa 6 ploča formata 9x12 cm[1286], uz minimalnu upotrebu scenskih rekvizita (oslikana trodelna pozadina, šarena podna prostirka okrugli stočić prekriven sa bar dva različita stolnjaka (jedan taman sa jedva vidljivih diskretnim šarama i drugi sa svetlom cvetnim šarom), manja drvena klupa svetlih boja, obične kućne stolice...)[2418]


Karton-podloga označavanje

 • Inostrane, ili domaće štamparije (bez logotipa) u varijanti suvenir i sečeni karton sa upotrebom štambilja

Firma: АЛЕКСА ЕНГЛЕЗОВИЋ *ФОТОГРАФ* - ЛЕСКОВАЦ[325], МОДЕРНА ФОТОГРАФИЈА АЛЕКСЕ ЕНГЛЕЗОВИЋА *ЛЕСКОВАЦ*[2112]...


povratak na listu ateljea povratak na listu ateljea

Ako želite da se Vaša fotografija nađe u FotoMuzeju i pomognete rastu i razvoju naše društvene mreže, možete nam je poslati na procenu na E-mail adresu: office@fotomuzej.com. Fotografije koje šaljete moraju biti u JPG formatu veličine do 300kb, za slučaj da ih imate više. Naš stručni tim će u najkraćem roku izvršiti procenu Vaših fotografija i poslati Vam odgovor.

Molimo Vas da sve fotografije koje nam budete poslali sadržajno budu primerene. U protivnom zadržavamo pravo da Vas isključimo iz naše društvene mreže, i zabranimo bilo kakve privilegije na sajtu.