Dečak sa knjigom (autor Petar Popović)

Vlasnik: Miloš Jurišić, Id: 1846

Naziv ateljea

Fotograf

 • Petar Popović

Snimnjena u periodu

 • 1905 - 1910

Enterijer / Eksterijer

 • Enterijer

Tehnika

 • Želatinski postupak (od 1871)

Format

 • 65x105 mm (Vizit karta)

Oprema

 • Braon toner, Ferlauf

Očuvanost originala

 • pristojno

Lokacija originala

 • Privatna kolekcija

Vrednost originala

povratak na listu ateljea povratak na listu ateljea

Izvor podataka: Fotografi i fotografski ateljei u Srbiji 1860-1918 (period kartonki)
Autor: Miroslav Aleksandrić
Izdavač: FotoMuzej, Beograd; Godina izdanja: 2012

Atelje Petar Popović

Ime i prezime: Petar Popović

Godina rođenja - smrti:

Period aktivnosti: 1905 - 1907

Lokacija:  

Atelje

 • Moguće samo putujući - povremeni rad (oko 1905[2352] - 1907.[364]).

 Biografija

 • Sa sigurnošću se ne može reći gde je Petar Popović delovao kao fotograf, mada prema posveti na nekim od pronađenih fotografija ima indicija da je izvestan period radio u Smederevu[364], [2352], [2769], možda i okolini
 • Popović je verovatno bio putujući - povremeni fotograf, ili fotograf koji je uglavnom radio za druge gazde i čiji je samostalni atelje (sudeći prema malom broju sačuvanih fotografija) radio vremenski kratak period
 • U Beogradu 1911. godine deluje kao fotograf i saradnik „Malog žurnala” izvesni Aca Popović[2634]. Nema dokaza da su pomenuta dvojica Popovića u nekom srodstvu, mada, shodno činjenici da je fotografija u to doba uglavnom bila porodično zanimanje (i pored činjenice da je prezime Popović često među Srbima), ne bi trebalo isključiti navedenu mogućnost.

 Tehnika

 • Koristio je ferlauf tehniku[2769] i braon toner[1967]


Rekvizitorijum

 • Ipak, pronađene fotografije: „Dečak sa slamnatim šeširom”[704], „Dva deteta u dubku”[364], „Dečak sa knjigom”[1967], „Dve sestre”[2170], „Brat i sestra”[2352] i „Devojka”[3257] nastale su, u reklo bi se uređenom ateljeskom prostoru, uz upotrebu scenskih rekvizita uobičajenih za stalni atelje tog doba (podna prostirka, bogato oslikana pozadina, dubak za malu decu, postament, balustrada, ograda, čak i malo stepenište...). Sve napred navedeno govori o neobično velikoj novčanoj investiciji, čak i pod pretpostavkom da je fotograf već posedovao svu potrebnu foto - opremu za atelje, po svemu sudeći, kratkotrajnog delovanja


Karton-podloga označavanje

 • Bečke, ili domaće štamparije bez oznake logotipa, u varijanti suvenir, sa upotrebom štambilja firme

Firma: Петар Поповић ФОТОГРАФ (štambilj)[364], [704], [1967], [2170]...

 


povratak na listu ateljea povratak na listu ateljea

Ako želite da se Vaša fotografija nađe u FotoMuzeju i pomognete rastu i razvoju naše društvene mreže, možete nam je poslati na procenu na E-mail adresu: office@fotomuzej.com. Fotografije koje šaljete moraju biti u JPG formatu veličine do 300kb, za slučaj da ih imate više. Naš stručni tim će u najkraćem roku izvršiti procenu Vaših fotografija i poslati Vam odgovor.

Molimo Vas da sve fotografije koje nam budete poslali sadržajno budu primerene. U protivnom zadržavamo pravo da Vas isključimo iz naše društvene mreže, i zabranimo bilo kakve privilegije na sajtu.