Beba sa zvečkom (autor Dušan Popović)

Vlasnik: 7682, Id: 1048

Naziv ateljea

Fotograf

 • Dušan Popović

Snimnjena u periodu

 • 1900 - 1905

Enterijer / Eksterijer

 • Enterijer

Tehnika

 • Želatinski postupak (od 1871)

Format

 • 65x105 mm (Vizit karta)

Očuvanost originala

 • podnošljivo

Lokacija originala

 • Privatna kolekcija

Vrednost originala

povratak na listu ateljea povratak na listu ateljea

Izvor podataka: Fotografi i fotografski ateljei u Srbiji 1860-1918 (period kartonki)
Autor: Miroslav Aleksandrić
Izdavač: FotoMuzej, Beograd; Godina izdanja: 2012

Atelje Dušan V. Popović

Ime i prezime: Dušan V. Popović

Godina rođenja - smrti: 1879 - 1915

Period aktivnosti: 1900 - 1914

Lokacija: Valjevo, Srbija 

Atelje

 • Beograd (oko 1900 - 1903.)[25]
 • Valjevo[120] (oko 1904 - 1914.), sedište: Preko puta kafane „Kraljević Marko”[25], ulica Vojvode Mišića.[2164]

 Biografija

 • Rođen u Beogradu 22. 4. 1879. godine[1795]. Potiče iz trgovačke porodice[2164]
 • Popovićev beogradski atelje posećivali su prvaci glumišta: Vitomir - Cile Bogić[933], Micika Hrvajić[934], Petar Hristilić[938], Sima Bunić[939]...
 • Premešta fotografsku radnju u Valjevo, gde se i ženi 1. februara 1907. godine Sofijom (rođenom Matić) iz Valjeva[2164]. U Valjevu je (prvih godina fotografskog rada) koristio štambilj beogradske firme[2214], [2939], [2940]
 • Valjevski atelje Popovića uspešno posluje, čim iskazuje potrebu za fotografskim pomoćnikom[1106]
 • Na Zlatiboru deluje u toku turističke sezone 1910.[2658], a 1911. godine je u Koviljači[2618], verovatno kao banjski fotograf. Iz tog perioda je i reportažna fotografija „Doček kralja Petra u Koviljači”[2618]
 • Fotograf - saradnik je beogradskih novina „Mali žurnal”[2618], [2658]
 • Ima indicija da je obilazio kao putujući fotograf Užice[3243], Kosjerić[3244], Lazarevac[3245]...
 • Dušan Popović je angažovan u društvenom životu Valjeva[2965], vodi školu igranja u kafani „Sekulić”, učestvuje u predstavama amaterske pozorišne družine, peva u horu...[1795]
 • Radio je u Valjevu do 1914. godine, kada odlazi u Prvi svetski rat (atelje mu je u ratu potpuno uništen)[25]
 • Nastavio je i kao vojni obveznik da se bavi fotografijom, snimo je pored ostalog i zverstva neprijatelja u Mačvi[1795]. Te snimke je njegova žena Sofija poklonila posle rata vojnim vlastima u Valjevu[1795]
 • U toku Prvog svetskog rata oboleo je od tifusa pegavca i od posledice pomenute bolesti je preminuo decembra 1915. godine u Kragujevcu.[1795]

 Tehnika

 • Upotrebljavao je ferlauf tehniku i braon toner[3242]


Rekvizitorijum

 • Za vreme beogradskog perioda delovao u uređenom ateljeskom prostoru uz upotrebu scenskih rekvizita: dve različite podne prostirke, tri oslikane pozadine (jedna u tamnom tonu sa rastinjem i balustradom, druga svetla sa stubovima i treća sa stepeništem i jednim stubom u rastinju), četvorougaoni stočić, obična kućna drvena[371], [372], [3242], stilska[368] i pletena od pruća[2397] stolica. Na fotografiji koja je po svemu sudeći nastala u Valjevu pored pominjane podne prostirke, pojavljuje se nova pozadina (travnati proplanak), neka vrsta postamenta u obliku naslaganih kamenih ploča, veštačko cveće[2214]...


Karton-podloga označavanje

 • Bečke i domaće štamparije bez oznake logotipa u varijanti suvenir, kao i foto papir (u formi dopisne karte), sa upotrebom štambilja firme

Firma: ДУШАН В. ПОПОВИЋ БЕОГРАД ФОТОГРАФ[368], [371], [372]...

 


povratak na listu ateljea povratak na listu ateljea

Ako želite da se Vaša fotografija nađe u FotoMuzeju i pomognete rastu i razvoju naše društvene mreže, možete nam je poslati na procenu na E-mail adresu: office@fotomuzej.com. Fotografije koje šaljete moraju biti u JPG formatu veličine do 300kb, za slučaj da ih imate više. Naš stručni tim će u najkraćem roku izvršiti procenu Vaših fotografija i poslati Vam odgovor.

Molimo Vas da sve fotografije koje nam budete poslali sadržajno budu primerene. U protivnom zadržavamo pravo da Vas isključimo iz naše društvene mreže, i zabranimo bilo kakve privilegije na sajtu.