povratak na listu ateljea povratak na listu ateljea

Izvor podataka: Fotografi i fotografski ateljei u Srbiji 1860-1918 (period kartonki)
Autor: Miroslav Aleksandrić
Izdavač: FotoMuzej, Beograd; Godina izdanja: 2012

Atelje Sima Leović

Ime i prezime: Sima Leović

Godina rođenja - smrti:

Period aktivnosti: 1907 - 1909

Lokacija: Beograd, Srbija 

Fotografije iz ateljea ...

Atelje

 • Beograd (aktivan oko 1907[1102] - 1909.[1072], [1460]), sedište: Prizrenska br. 5[1073], Terazije niže Balkana[1102], „pređe” Mojsilović.[1103], [1460], [1544], [3035]


Biografija

 • Jedan od brojnih Jevreja fotografa[190]
 • Nepoznato od koga je i gde naučio zanat, mada on sam u reklami ističe da je to bilo „na strani”[1102]
 • Zasulužuje pažnju zanatska perfekcija njegovih radova, do danas nepomućene čitkosti i sa velikim rasponom tonova. To svedoči o njegovom odličnom poznavanju tehnike i tehnologije fotografije[190]
 • Fotograf u čijem se radu, posebno opremi fotografije, najviše uočavaju stilske promene na prelomu veka, elementi secesije, prozračnost vizure i duh jednog novog vremena[104]
 • Dok u opremi dosledno koristi secesiju, u samoj sceni Leović, međutim, organizuje kadar dosta tromo, statično, po pravilima klasicizma[190]
 • Reklama na reversnoj strani kartona – podloge ateljea: „Izrađuje slike u svim modernim artijama, foto emalja i velike slike do prirodne veličine sa vrlo umerenim cenama”[1073]. Reklama u novinskim oglasima „Radi na najpostojanim hartijama sviju farbi, foto - emajl, u vidu broševa, ili za mašnu...kao i na porcelanu za nadgrobne spomenike”[1102] i „Obraća se pažnje ko uzima 12 slika dobija jednu iglu za mašnu sopstevene fotografije na emajlu”[1103]. Neobična je reklama objavljena u beogradskim novinama „Srpski svet” gde je reprodukovana fotografija muškarca (moguće Sima Leović ?) u ateljeu[3035]
 • Za potrebe posla, firma potražuje pomoćnika i šegrta[1102], [1104], odnosno učenike „iz dobre kuće”[1460]
 • Na adresi Prizrenska br. 5 u Beogradu, zabeležen je rad i drugih brojnih fotografskih radnji[418], [1460], [2152], [2438]
 • Nekako naglo nestaje sa fotografske scene, pa je moguće da je promenio zanimanje. Beležimo da je izvesni Sima Leović 1912. godine zastupnik firme Gebr.Frickhofer (točkovi i kaiševi)[1461], a 1920. godine isto neki Sima Leović prodaje obućarsku tezgu.[1667]


TehnikaRekvizitorijum

 • Rekvizitorijum: „čupava” podna prostirka, oslikana pozadina (šumski putić i stabla drveta i možda drugi deo iste pozadine, ili je čak u pitanju druga kulisa na kojoj dominira tamna masa sa cvećem i vaznom), presvučena platnom stolica - fotelja ukrašena dugačkim resama, klupa od neobrađenog drveta, masivni postament[1071], [1072], [1073], [1544], [1701], [2360]...


Karton-podloga označavanje

 • Inostrane i domaće štamparije bez oznake logotipa u varijanti namenske štampe, kao i suvenir i sečeni karton sa upotrebom štambilja firme. Ceco (suvenir karton - podloga)

Firma: МОДЕРНА ФОТОГРАФИЈА СИМЕ ЛЕОВИЋА Београд призренска ул. 5[1073], МОДЕРНА ФОТОГРАФИЈА С. ЛЕОВИЋА Београд призренска ул. 5[1072]...


povratak na listu ateljea povratak na listu ateljea