povratak na listu ateljea povratak na listu ateljea

Izvor podataka:
Autor:
Izdavač: , ; Godina izdanja:

Atelje Samuilo - Sima M. Alkalaj

Ime i prezime: Samuilo Sima M. Alkalaj

Godina rođenja - smrti:

Period aktivnosti: 1891 - 1923

Lokacija: Beograd, Srbija 

Fotografije iz ateljea ...

Atelje

 • Bečkerek (oko 1891.), sedište: Varal - jai 830[180]
 • Brčko (oko 1892.)[2987]
 • Šabac[1403], [1404], [1643] (od druge polovine devedesetih godina XIX veka1 do oko 1907.[424])
 • Beograd (oko 1903[726], [2037] - 1914. i posle Prvog svetskog rata[666], [1676], [2237]), sedište: samostalni i zajednički rad sa braćom: 1. Svetogorska br. 1[417], 2. Kolarčeva br. 4[655], 3. Kolarčeva br. 9[425], [796], 4. Makedonska br. 33[420], 5. Terazije[3181] - Prizrenska br. 5[419], [1129], [2968] (samostalni atelje 1911.)[3032], 6. Jevrejska br. 17 (samostalni atelje 1912.)[1655], 7. Brankova br. 4 (samostalna firma oko 1921.[666] i kasnije sa prekidima, mada posle Prvog svetskog rata Sima najčešće deluje van postavke ateljea[427], [1676], [2237])
 • Beograd, ortački Alkalaj i Zemanović (oko 1923.), sedište: Kralja Milana br. 75.[3183]


Biografija

 • Jevrejin, rođen u Požarevcu, оtac Mojsije[11], majka Jintula[20], žena Klara[2037]. Koristio je i srbijanizovanu varijantu imena, kao Sima Alkalaj[1113], [2237]
 • Fotografsku veštinu naučio je od starijeg brata Solomona[20]
 • Došao je u Beograd iz Šapca i jedno vreme imao je firmu istovremeno u oba grada[422], [423], ipak na osnovu raspoloživih podataka teško je decidirano utvrditi kada i gde[1388]. Bavio se i foto - trgovinom[1113]
 • Beogradski atelje sa oznakom „S. Alkalaj” npr. u Kolarčevoj br. 4 do negde 1906. godine vodi Sima[1113], a nadalje, pošto je isti naziv firme ateljea i njegovog brata Samuila, često je nemoguće identifikovati ko je u kom i kada ateljeu radio. Moguć je zajednički rad braće u vidu porodične firme (uključujući tu i trećeg brata Isaka koji je takođe bio fotograf, prvo sa braćom u njihovim ateljeima, a posle i samostalno u Aranđelovcu) u više radnji u Beogradu (možda i u Šapcu) istovremeno. Ipak, trebalo bi naglasiti da u većem broju slučajeva postoje podaci da je nosilac posla firme „S. Alkalaj” bio Sima[1651], [1655], [2854], [3032]
 • Na reversnim stranama kartona štambiljem navode cene (npr. „Ovakvih slika staje 6 kom. 6.din.”[429])
 • Cenovnik i reklamu „Fotografija bez konkurencije” atelje S. Alkalaj ističe i u oglasu iz 1910. godine[3181]
 • U jednom periodu sa firmom ateljea „Kod dva bela goluba”, braća Alkalaj među prvima su na neki način uneli poetsku notu u nazive fotografskih ateljea[108]
 • Pomenuti atelje „Kod dva bela goluba”, ul. Svetogorska br.1 izgoreo je 1911. godine u požaru[2854], 1912. godine je srušen[1655], a vlasnik Sima Alkalaj prodaje iz istog celokupni rekvizitorijum i foto - opremu[1651]
 • Snimao je događanja iz javnog života Srbije[427], [1016]. Fotograf - saradnik je novina „Večernje novosti”[2897]
 • Najtalentovaniji od braće. Instiktivno osećao estetiku fotografskog kadra[190]
 • Radio je u Loznici oko 1901. godine kao putujući fotograf[270], [271]. Na sličan putujući - povremeni način deluje i atelje S. Alkalaj u Obrenovcu 1893. godine na Cveti[2714]
 • Vlasnik je ateljea pod nazivom „Talijanska fotografija”, Beograd, ul. Kolarčeva br. 9[104], [1129]
 • Fotografiše događaje iz Balkanskih ratova[70]. Učesnik je Prvog svetskog rata kao redov - fotograf bolničke čete, Dunavske divizije[23]. Nosilac je Albanske spomenice[11]. Po odobrenju komande divizije, snimao je za vreme Prvog svetskog rata[23]. Imao je zbirku svojih negativa sa „Jedrena i iz Velikog Rata”[1076], [2897]

Fotografije iz ateljea Samuila Alkalaja sa oznakama Bečkerek i Brčko, izuzetno su retke

 • Aktivan je u društvenom životu Beograda i u radu Zanatlijskog saveza (Odbor paliluski)[3014], [3024], [3025]
 • Sima Alkalaj je tridesetih godina XX veka, kao bivši fotograf živeo u Beogradu na Čukarici
 • Tragično je nastradao u progonu Jevreja od strane Nemaca tokom Drugog svetskog rata.[11]


Tehnika

 • Koristio je ferlauf tehniku[1348] i braon toner[427]


Rekvizitorijum

 • Rekvizitorijum ateljea S. Alkalaj: tepih floralnih šara, oslikane pozadine (unutrašnjost salona i prostor vrta), stolice, stočić, sveće[420], [425], [796]...
 • U šabačkom ateljeu često je upotrebljavao istu (kao u Beogradu) oslikanu pozadinu sa stubom u prednjem planu isprepletanim puzavicom i okruženim rastinjem[430], [1349]


Karton-podloga označavanje

 • Bernh Wachtl Wien, Leop. Loebenstein... / Wien
 • Domaće i inostrane štamparije (bez logotipa) u varijanti namenske štampe, suvenir, sečeni karton, kao i foto - papir (u formi dopisne karte), sa upotrebom štambilja (i zlatotiska) firme

Firma: С. АЛКАЛАЈ Фотограф - Шабац[270], Сима Алкалај фотограф БЕОГРАД[427], С. Алкалај Фотографски Ателие БЕОГРАД Коларчева ул. бр. 4 (Теризија) ШАБАЦ[422], S. Alkalij BRČKA[2987]...


povratak na listu ateljea povratak na listu ateljea