povratak na listu ateljea povratak na listu ateljea

Izvor podataka: Fotografi i fotografski ateljei u Srbiji 1860-1918 (period kartonki)
Autor: Miroslav Aleksandrić
Izdavač: FotoMuzej, Beograd; Godina izdanja: 2012

Atelje S. Adler

Ime i prezime: S. Adler

Godina rođenja - smrti:

Period aktivnosti: 1873 - 1873

Lokacija:  

Fotografije iz ateljea ...

Atelje

  • U Srbiji deluje po svemu sudeći samo kao putujući - povremeni fotograf (oko 1873.).[452], [453]


Biografija

  • Ima indicija da je S. Adler delovao u Požarevcu oko 1873. godine[452], ali nema dokaza da je u pomenutom gradu imao stalni ateljeo
  • Ne bi trebalo isključiti mogućnost da je u Srbiji radio i za druge fotografe, kao fotografski pomoćnik
  • Imajući u vidu da je fotografija često bila porodično zanimanje, napominjemo da je u XIX veku širom Evrope delovao niz fotografa istog prezimena: A. Adler (Breslau)[123], August Adler (Dresden)[123], P. Adler (Oberlahnstein a. Rh)[123], Vilhelm Adler (Coburg)[123], N. Adler (Budapest)[2208], Viktor Adler (Szeged)[2208], Moritz Adler (Praga)[2208], Aladar Adler (Kolozsvar)[2208], Lipot Adler (Brasso)[2208], Michael Adler (Wien)[2419], Franz H. Adler (Wien)[2419], Leopold Adler (Kronstadt)[2421], Lajos Adler (Bonyhad i Szegzard)[2421]
  • Takođe, u Subotici u međuratnom periodu radio je izvesni fotograf sa prezimenom Adler.[2542]


Tehnika

  • Koristio je bombe tehniku, kao i braon toner[452], [453], [1724]


Rekvizitorijum

  • Uprkos iznetim podacima o povremenom poslovanju, Adler je radio u relativno uređenom ateljeu, a od rekvizitorijuma u upotrebi je neutralna pozadina, šarena podna prostirka, stilska stolica[2399], postament[2222]


Karton-podloga označavanje

  • Bečke (?) štamparije, bez oznake logotipa, u varijani sečeni karton sa upotrebom štambilja firme

Firma: S. ADLER PHOTOGRAF[452], [453], [1724] (bez preciziranja mesta delovanja ateljea)


povratak na listu ateljea povratak na listu ateljea