povratak na listu ateljea povratak na listu ateljea

Izvor podataka: Fotografi i fotografski ateljei u Srbiji 1860-1918 (period kartonki)
Autor: Miroslav Aleksandrić
Izdavač: FotoMuzej, Beograd; Godina izdanja: 2012

Atelje Milan M. Krčmarević

Ime i prezime: Milan M. Krčmarević

Godina rođenja - smrti: 1876 - 1940

Period aktivnosti: - 1940

Lokacija: Vrnjačka Banja, Srbija 

Fotografije iz ateljea ...

Atelje

 • Jagodina[120] (od kraja devedesetih godina XIX veka do oko 1914.[20])
 • Vrnjačka Banja (oko 1904[793] / 06[20] - 1940.[20]), sedište: 1. u banjskom parku, 2. radnja uz vlastitu kuću u centru.[1781]


Biografija

 • Rođen u Golupcu, majka Lata i otac Mihalj Krčmar, stolar, (češkog porekla) posrbljeno Krčmarević[20], [41[
 • Gimnaziju je završio u Velikom Gradištu[41], a fotografsku veštinu naučio je u Beogradu[20], ili Beču[41], [1781]
 • Milan Krčmarević govorio je nemački, italijanski i rumunski jezik[20]
 • U Beču se oženio Betom (Persidom), ćerkom tamošnjeg trgovca i sa nešto imetka prvo dolazi u Golubac (nepoznato da li je tu radio kao fotograf), a potom prelazi u Jagodinu gde otvara fotografski atelje[41], [1781]. Milanov, brat Kosta Krčmarević bio je dugogodišnji trgovac u Golupcu[2305]
 • Odličan fotograf[20]. Jedno vreme paralelno je radio u Jagodini i Vrnjcima (najpre samo sezonski), a onda se sa porodicom i firmom preselio u Vrnjačku Banju41. Pomenuti paralelni rad dva ateljea u dva grada organizuje uz pomoć pomoćnika[1464], [1465], [1466], [3094]
 • U centru Vrnjačke Banje 1911. godine sazidao je za to veme savremen, namenski foto - atelje[20]. Isti je izgrađen (do vile Arnovljević) [2160], zavidne je veličine jer je omogućavao snimanja ovećih grupa mušterija odjednom[259]. U produžetku radnje 1912. godine Milan gradi kuću u bečkom stilu[1781] (Vila Presida)[2161]
 • Ugledne porodice[2580], [2762], kao i glumci[834] mušterije su Krčmarovićevog ateljea u Vrnjcima
 • Saradnik je novina „Mali žurnal”[2626], [2649], „Ilustrovani mali žurnal”[2147], „Ilustrovani list”[3152]...
 • Pretežno se bavio građanskom fotografijom[104]. Fotografije gostiju u ambijentu banje često je izrađivao u veličini dopisne karte (9x14 cm)[1050], [2605], a ponekad i na manjim formatima foto - papira (npr. 6,5x9 cm)[2762]
 • Izdavao je razaglednice (umnožene fotografije) Vrnjačke Banje[41], [1050] (interesantna je „Vrnjci pogled sa aviona“ [133] i „Vrnjci” tekst od cveća[1236]), Mataruške Banje[128], Žiče[131], Ljubostinje[611], Kraljeva[132], Niške Banje[141], Ušća[136], [609], Kruševca[187], Paraćina[2162]...
 • Firma aktivno deluje na terenu[1684], [2043], [2494], [2626], [2762] (kao putujući fotografi rade u Svilajncu[1043], [1409], [1410], [2049], Ćupriji[1044], [2997], Kučevu[1045], [1046], Aleksandrovcu[2109], Trsteniku[1618], [2428], [2429], [2996], Varvarinu[2540]...)
 • Učesnik je Prvog svetskog rata, kao obveznik 3. odeljenja municione kolone Timočke divizije[23]. Nosilac je Albanske spomenice[41], [1781]. Fotografisao je događaje iz Prvog svetskog rata[23], [2147]
 • Između dva svetska rata obučio je veštinom više poznatih fotografa koji su radili širom tadašnje Kraljevine Jugoslavije[41,] [1274], [1277], [1781]. U sezoni zapošljavao je nekolicinu pomoćnika[1100]
 • U međuratnom periodu na reversnim stranama ponekad utiskuje štambilj sa datumom fotografisanja[2738]


Tehnika

 • Koristio je braon toner[1684], ferlauf tehniku[2168] i izrađivao tabloe[2272], [2430]


Rekvizitorijum

 • Rekvizitorijum ateljea: neutralna podna prostirka (povremeno se vidi daščani pod), oslikane pozadine (antički stubovi i tropsko bilje, te stepenište u vrtu), postament, stočić, kućna stolica[1047], [1049], [2282]...


Karton-podloga označavanje

 • Bečke, ili domaće štamparije (bez oznake logotipa), u varijanti namenske štampe, suvenir i sečeni karton, kao i foto - papir (u formi dopisne karte) sa upotrebom štambilja, nalepnica i rukom pisane firme

Firma: М. Крчмаревић Jagodina[1043], М. Крчмаревић Jagodina Врњци[1045], ФОТОГРАФСКО - УМЕТНИЧКИ АТЕЉЕ М. КРЧМАРЕВИЋА ВРЊАЧКА БАЊА[1048], Фотографски атеље М. Крчмаревића Врњачка Бања[1050], ФОТОГРАФ КРЧМАРЕВИЋ Врњачка Бања[793], МИЛАН КРЧМАРЕВИЋ ФОТОГРАФ[1046], Photogr.Atelier Krcsmarevits[2168]...


povratak na listu ateljea povratak na listu ateljea