povratak na listu ateljea povratak na listu ateljea

Izvor podataka: Fotografi i fotografski ateljei u Srbiji 1860-1918 (period kartonki)
Autor: Miroslav Aleksandrić
Izdavač: FotoMuzej, Beograd; Godina izdanja: 2012

Atelje Kosta S. Makević

Ime i prezime: Kosta Makević

Godina rođenja - smrti:

Period aktivnosti: 1908 - 1914

Lokacija: Beograd, Srbija 

Fotografije iz ateljea ...

Atelje

 • Beograd, ortački Makević i Mut (oko 1908 - 1909.[1122]), sedište: Knez Mihajlova ul. br. 21. u kući g. Nastasa Pavlovića, preko puta Srpske - kreditne banke[1166] , preko puta Vuletića i Gavrilovića[1122]
 • Beograd, ortački Makević i Miletić (oko 1910[1123] - 1913.[2900], [3034]), sedište: Knez Mihajlova ul. br. 21[3032] u kući g. Nastasa Pavlovića, preko puta Srpske - kreditne banke[1167], [2063], Vis - a- vis Marka Vuletića[1123]
 • Beograd (oko 1910.[3180] i 1914.[1078]), sedište: Knez Mihajlova ul. br. 21 u kući g. Nastasa Pavlovića preko puta Srpske - kreditne banke[1395], u dvorištu kod Fojgla preko puta Marka Vuletića i Gavrilovića.[3180]


Biografija

 • Otac Sima i majka Sojka[1119]. Kosta je bio oženjen Vidosavom sa kojom je imao sina Branka i ćerku Veru[1119]. Bliska rodbina je u to veme često zamenjivala majstora u ateljeu (dok je on radio na terenu) i to najverovatnije baš neko od gore pomenutih. U pojedinim novinama oglašavao se kao Makejević[2899], [2900]
 • Mušterije, Kostinog samostalnog, tako i ortačkih ateljea bili su: glumci (Anka Brbanić[926], Vitomir - Cile Bogić[927], Teodora Arsenović[176]...), svršeni pravnici[48], vojska[2902]...
 • Reklama: „Prima na izradu na svakoj fotografiji uveličavanje slika i to: kredom i tušem rađene, kao i u boji na platnu i hartiji”, „Primaju na izradu slike za nadgrobne spomenike”[1123], „Specijalista za dečija snimanja, grupa i tabloa, kao i spoljnih snimanja škola, fabrika, građevina i td.”[1123], „Preporučuje se p.p. publici za Vrbicu i Uskrs svojim solidnim radom i umerenom cenom. Snimanja svakog dana od 9-6. č.”[1459], „Svaki ko poruči 12. kom kabinet slika za 24 din. dobija po svojoj fotografiji jednu 35 x 45 cm veliku elegatno urađenu sliku...”[3039] i „Slike za medaljone... [3302]
 • Dokumenta iz arhiva govore da je 1912. godine radio kao sezonski fotograf u Bukovičkoj banji[2007]
 • Aktivno je učestvovao u društvenom životu Beograda pred Prvi svetski rat[2964]
 • Fotograf - saradnik je beogradskih novina „Mali žurnal”[1652], Pijemont[3273]...
 • Učesnik је Balkanskih ratova (ordonans u IV Tel. odeljenju)[3273] i Prvog svetskog rata[23]. Fotografisao je događaje iz rata (Prizren[3273],Skoplje[3274]...) i radio u fotografskoj sekciji Vrhovne komande srpske vojske[23]
 • Ortački atelje Makevića i Muta, 1909. godine potrebovao je učenika[1121], a samostalni Kostin 1914. godine fotografskog pomoćnika i učenika[1078], što asocira da je fotografska radnja uspešno delovala
 • Ortak Svetozar Miletić (učio za fotografa na strani) početkom 1912. godine nakon što je zbog ljubomore ubio devojku Micu, izvršio je samoubistvo u Narodnom pozorištu[3093], neobično je što firma Makević i Miletić ne menja naziv sve do 1914.[3034] O ortaku Mutu, nema podataka, čak se postavlja pitanje da li je bio fotograf. Ponekad su fotografi u cilju renoviranja radnje bili primorani da traže finansijske ortake[1120]
 • Posle Prvog svetskog rata na pominjanoj adresi Knez Mihajlova br. 21 posluje firma Makević i Sarić[176], moguće da je to ortakluk koji je Kosta pred samu smrt ugovorio,a možda je u pitanju neko od rodbine (supruga Vidosava?). Milan Sarić, kao znak poštovanja prema starom majstoru, dugo je zadržao naziv ortačke firme[3183], ali već od oko 1921. godine[666], (možda čak i 1920.)[1284], samo on je vlasnik radnje.


Tehnika

 • Koristio je ferlauf tehniku[1165], [1170]


Rekvizitorijum

 • Rekvizitorijum ateljea: neutralna[1166], [2541] i više različitih oslikanih[1164], [1167], [1168], [1582], [2063] pozadina, neutralna podna prostirka[1167], stočići[1582], [2064], kućne[1168], [2064] i stilske[1169] stolice...


Karton-podloga označavanje

 • Domaće štamparije (?) bez oznake logotipa, u varijanti namenske štampe kao i suvenir, sečeni karton i foto - papir (u formi dopisne karte) sa upotrebom štambilja i nalepnice firme

Firma: Фотографски Атеље Косте С. Макевића[1165], Фотографски атеље Макевић и Милетић БЕОГРАД КЊАЗ МИХАЈЛОВА БР. 21[1170], МАКЕВИЋ и МУТ Фотограф. Умет. Завод БЕОГРАД Књаз Михаилова ул. 21 у Кући М. Настаса Павловића прекопута Срб. Кредит. Банке[1166]...


povratak na listu ateljea povratak na listu ateljea