povratak na listu ateljea povratak na listu ateljea

Izvor podataka: Fotografi i fotografski ateljei u Srbiji 1860-1918 (period kartonki)
Autor: Miroslav Aleksandrić
Izdavač: FotoMuzej, Beograd; Godina izdanja: 2012

Atelje Katinka Erdoglija - Ćirić

Ime i prezime: Katinka Erdoglija Ćirić

Godina rođenja - smrti: 1891 - 1981

Period aktivnosti: 1913 - 1941

Lokacija: Kraljevo, Srbija 

Fotografije iz ateljea ...

Atelje

 • Kraljevo (oko 1913 - 1941. moguće sa prekidima) [3]
 • Kragujevac (dvadesete godine XX veka), sedište: Glavna ulica br. 111.[221], [1633]


Biografija

 • Rođena je u Novom Sadu, devojačko prezime Bajić[3]
 • U Kraljevo je došla prijavivši se na oglas za pomoćnika u fotografskom ateljeu, a ubrzo se i udala za vlasnika Avrama Ćirića - Erdogliju od koga je naučila, odnosno usavršila fotografsku veštinu[3] 
 • Posle prerane smrti supruga (1913.), da bi ishranila porodicu, preuzela je njegovu fotografsku radnju[3]
 • Na počecima samostalnog rada koristila je kartone i foto - papir iz zaliha ateljea pokojnog muža[2779], da bi posle toga prilagođavajući se tržištu prešla na kartonizirani foto - papir (onaj u formi dopisne karte), što je mogući razlog da standardizovane kartonke iz ateljea Erdoglijeve koliko je poznato još nisu pronađene
 • Fotograf koji je najduže u kontinuitetu radio u Kraljevu[3]. Iznad ulaza u njen kraljevački lokal bila je istaknuta tabla sа tekstom firme „КАТИНКА ЋИРИЋ ЕРДОГЛИЈЕВА ФОТО - АТЕЉЕ”[222]
 • Delovala je (po svemu sudeći samo sezonski) u Mataruškoj Banji[223], [1225]
 • Sarađivala je pred Prvi svetski rat (njene fotografije Kraljeva, korišćene su kao predložak za štampu) sa izdavačem raglednica Hermes - Druckerei, Wien[132], [3227]
 • Izrađivala je razglednice Kraljeva[3], [132] i okoline (posebno je interesantna ona „Manstir Žiča iz vremena okupacije 1915 - 1918. ”)[3], Mataruške banje („Gosti banje u čamcu na Ibru”)[1225], Kragujevca („Zgrada Sokolskog doma”)[2251]... Fotograf - saradnik je beogradskih međuratnih novina „Ilustrovani list”[3215]
 • Očigledno je na neki način bila emotivno vezana za Žiču i tamošnji manastir o čemu govori Katinkin profesionalni rad[3], a i privatne fotografije[3], [233]
 • Aktivno učestvuje u radu međuratnih fotografskih udruženja[2078]
 • U Kragujevcu 1922. godine rodila je sina Julija (nezakonik) koji će takođe postati fotograf[3]. Moguće da je neprihvatanje sredine u Kraljevu bio razlog zašto jedno vreme Katinka radila i živela u Kragujevcu
 • U toku Drugog svetskog rata preselila se kod sina prvo u Nemačku, a potom je sa njim otišla u Toronto (Kanada), gde je i umrla[3]. Urna joj je pohranjena u porodičnu grobnicu na žičkom groblju u Trešnjaru.[3]


Tehnika

 • Koristila je majolik[1633] i ferlauf[1597] tehnike, kao i braon toner[3031]

 RekvizitorijumKarton-podloga označavanje

 • Domaće štamparije (?) bez oznake logotipa u varijanti sečenog kartona, kao i foto - papir (u formi dopisne karte) sa upotrebom štambilja i rukom pisanom firmom

Firma: Фото - Ердоглијева Краљево[2944], Фото - Атеље „ЕРДОГЛИЈЕВА”[223], ЕРДОГЛИЈЕВА[2693], Фотографски Атеље К. Ћирић - Ердоглијеве Крагујевац Главна 111[1633]...


povratak na listu ateljea povratak na listu ateljea