povratak na listu ateljea povratak na listu ateljea

Izvor podataka: Fotografi i fotografski ateljei u Srbiji 1860-1918 (period kartonki)
Autor: Miroslav Aleksandrić
Izdavač: FotoMuzej, Beograd; Godina izdanja: 2012

Atelje Franc Regecki

Ime i prezime: Franc Regecki

Godina rođenja - smrti:

Period aktivnosti: - 1894

Lokacija: Beograd, Srbija 

Fotografije iz ateljea ...

Atelje

 • Senta[3248] (osamdesete godine XIX veka), sedište: Fo - ter[3254]
 • Novi Sad[37] (osamdesete godine XIX veka)[2989]
 • Beograd (oko 1884[2133] - 1893[1320] / 94.[1321]), sedište: Kralja Milana.[2133]

 Biografija

 • Naročito je bio popularan u krugovima beogradskih intelektualaca, profesora i studenata Visoke škole[104]
 • Regecki je poznati fotograf portretista u Beogradu krajem XIX veka[46]
 • Atelje sa uglednom klijentelom: Milivoj Blaznavac, državnik[408], Dragutin J. Đorđević, arhitekta[500], Đorđe M. Pavlović, pravnik[501], Jovan Mišković, general[502], Dragomir Brzak, književnik[936], Mara Marković, glumica[946], oficiri Kraljeve garde[2261]...
 • Jedan od vodećih srpskih ateljea osamdesetih godina XIX veka, koji je imao nekoliko tipova slikanih kulisa koje menja[163]
 • Kod većih formata fotografija Regecki je koristio štambilj za označavanje firme.[2053]

 Tehnika

 • Koristio je ferlauf[1320], [1322] tehniku, štampanu masku u vidu rolne papira okružene cvećem[1483] i gotovo uvek braon toner[1324], [1327], [1328], [2053]. Izrađivao je tabloe (npr. đaci koji su svršili Učiteljsku školu 1886.)[2053]


Rekvizitorijum

 • Rekvizitorijum ateljea: neutralna[1321] i diskretno oslikane pozadine (moguće da se radi o jednoj istoj pozadini iz više delova i to kao šumski proplanak, te deo sa stubovima[1324], [1326], [1590]), svetlo neutralna podna prostirka[1326], dve različite fotelje[1323], [1325], niska bogato izrezbarena stolica[1590], slično izrezbaren sekretar sto[1326], [1590] sa knjigama[2913], balustrada[1326] , ograda od oblica[1324]...


Karton-podloga označavanje

 • Bečke štamparije, bez oznake logotipa u varijanti namenske štampe, kao i domaće štamparije, takođe bez oznake logotipa, u varijanti sečeni karton, sa upotrebom štambilja firme
 • Bernhard Wachtl, Turkel & Steiner, Leopold Turkel, Lith. K. Krziwanek ... / Wien
 • Georg Rotter, Dresden

Firma: Ф. РЕГЕЦКИ фотограф БЕОГРАД[1322], Франц Регецки фотограф БЕОГРАД (štambilj)[2053], Ф. РЕГЕЦКИ фотограф Нови Сад[2989], Regetzky Ferenz fenykepeszeti muterme ZENTA fo - ter[3254]...

 


povratak na listu ateljea povratak na listu ateljea