povratak na listu ateljea povratak na listu ateljea

Izvor podataka: Fotografi i fotografski ateljei u Srbiji 1860-1918 (period kartonki)
Autor: Miroslav Aleksandrić
Izdavač: FotoMuzej, Beograd; Godina izdanja: 2012

Atelje Đorđe Rekalić

Ime i prezime: Đorđe Rekalić

Godina rođenja - smrti:

Period aktivnosti:

Lokacija:  

Fotografije iz ateljea ...

Atelje

  • Beograd, ortački Rekalić i Mandilović[190] (oko 1914[2926] - 1915.[2910]), sedište: Kolarčeva br. 9.[1233]

 Biografija

  • Kao kalfa fotografski, pohađao školske 1902 - 1903. godine Srpsku slikarsku školu Riste Vukanovića (večernji zanatlijski kurs)[1738]
  • Đorđe Rekalić stručni je saradnik (1911. godine) prvog srpskog foto - časopisa „Fotografski pregled”[66]
  • Vlasnik poznatog fotografskog ateljea „Zrak”[66], sa sedištem u Beogradu, ul. Kolarčeva br. 9
  • Osim rada u pomenutom ateljeu „Zrak”, nema drugih podataka da je Đorđe Rekalić nekad, u okviru drugog posla, delovao samostalno kao fotograf
  • Rekalić i Mandilović ponekad su u radu ateljea koristili stare zalihe foto - papira firme „Zrak”[2910]
  • U delu literature se navodi da je Avram Mandilović ortak Rekalića[190] u gore pomenutoj ortačkoj radnji, ipak, trebalo bi reći da ima indicija da je to možda bio Josif Mandilović. U prilog navedenog je podatak da je Josif posle Prvog svetskog rata samostalno radio baš na predmetnoj adresi u Beogradu ul. Kolarčeva br. 9[1090]. Moguće da je u pitanju i Isak R. Mandilović, koji je fotograf u Beogradu pred Prvi svetski rat.[2930]

 TehnikaRekvizitorijum

  • Rekvizitorijum ortačke radnje: podna prostirka sa floralnim motivima[2527], oslikana pozadina (neutralno obojena površina i delovi sa rastinjem)[1233], [2527], stočić i kućna stolica od belog drveta, portijera[2527], [2910]...


Karton-podloga označavanje

  • Domaće štamparije (?) u varijanti sečeni karton i foto - papir (kao dopisna karta) sa upotrebom štambilja

Firma: Фотографско атеље Рекалића и Мандиловића Коларчева 9 Београд[1233], [2527]...

 


povratak na listu ateljea povratak na listu ateljea