Tri Muškarca
Naziv: Tri Muškarca
Period: 1901 - 1910
Id: 229, Vlasnik: 0922
Velikoškolac Miloš
Period: 1901 - 1910
Id: 76, Vlasnik: 0922
Žena u gradskoj nošnji
Period: 1901 - 1910
Id: 798, Vlasnik: 7682
Ljubomir Kaljević
Period: 1903 - 1905
Id: 1330, Vlasnik: Janošev
Andra Milivojević, artilj. Pukovnik
Datum: 1906
Id: 195, Vlasnik: 0922
Ana i Pantelija Jurišić
Datum: 1908
Id: 1794, Vlasnik: Miloš Jurišić
Ana Jurišić
Naziv: Ana Jurišić
Datum: 1908
Id: 1788, Vlasnik: Miloš Jurišić
Ana Jurišić u šeširu
Datum: 1908
Id: 1787, Vlasnik: Miloš Jurišić
Devojčica u šalvarama
Period: 1905 - 1910
Id: 1789, Vlasnik: Miloš Jurišić
Gospodin Blagoje
Datum: 1906
Id: 1327, Vlasnik: Janošev
Gospodin sa bradom i brkovima
Period: 1905 - 1910
Id: 1848, Vlasnik: 0922
Gospođa sa minđušama
Period: 1905 - 1910
Id: 1847, Vlasnik: 0922
Guta sa knjigom
Datum: 1906
Id: 1326, Vlasnik: Janošev
Jelena Kapetanović
Period: 1905 - 1910
Id: 1791, Vlasnik: Miloš Jurišić
Mladić u građanskom odelu
Period: 1905 - 1910
Id: 1850, Vlasnik: 0922
Muškarac sa bradom i brkovima
Period: 1905 - 1910
Id: 1792, Vlasnik: Miloš Jurišić
Trojica mladića za stolom
Period: 1905 - 1910
Id: 1849, Vlasnik: 0922
Mladenci
Naziv: Mladenci
Datum: 1913
Id: 1563, Vlasnik: Petar Savić