Gospodin sa brkovima
Period: 1891 - 1900
Id: 199, Vlasnik: 0922
Gospodin sa brkovima i bradom
Period: 1891 - 1900
Id: 138, Vlasnik: 0922
Gospodin sa brkovima i bradom
Period: 1891 - 1900
Id: 189, Vlasnik: 0922
Gospodin sa kravatom
Period: 1891 - 1900
Id: 85, Vlasnik: 0922
Gospodin sa suprugom i ćerkama
Period: 1891 - 1900
Id: 216, Vlasnik: 0922
Gospodin u fotelji
Period: 1891 - 1900
Id: 173, Vlasnik: 0922
Gospodin Vasa Dimić
Period: 1891 - 1900
Id: 145, Vlasnik: 0922
Gospodja
Naziv: Gospodja
Period: 1891 - 1900
Id: 78, Vlasnik: 0922
Gospodja
Naziv: Gospodja
Period: 1891 - 1900
Id: 100, Vlasnik: 0922
Gospodja
Naziv: Gospodja
Period: 1891 - 1900
Id: 184, Vlasnik: 0922
Gospodja Jovanović
Period: 1891 - 1900
Id: 182, Vlasnik: 0922
Gospodja Milica
Period: 1891 - 1900
Id: 190, Vlasnik: 0922
Gospodja sa knjigama
Period: 1891 - 1900
Id: 72, Vlasnik: 0922
Gospodja sa pundjom
Period: 1891 - 1900
Id: 82, Vlasnik: 0922
Gospodja u balskoj haljini
Period: 1891 - 1900
Id: 136, Vlasnik: 0922
Gospodja u beloj haljini
Period: 1891 - 1900
Id: 223, Vlasnik: 0922
Gospodja u beloj haljini
Period: 1891 - 1900
Id: 224, Vlasnik: 0922
Gospodja Vida Prokić
Period: 1891 - 1900
Id: 86, Vlasnik: 0922
Gospodjica Natalija
Period: 1891 - 1900
Id: 125, Vlasnik: 0922
Ivo Bućar sa suprugom
Period: 1891 - 1900
Id: 127, Vlasnik: 0922