Devojka u negližeu
Autor:
Period: 1920 - 1930
Id: 1714, Vlasnik: Živojin Stevanović
Devojka u negližeu
Autor:
Period: 1920 - 1930
Id: 1717, Vlasnik: Živojin Stevanović
Devojka u ogledalu
Autor:
Period: 1920 - 1930
Id: 1684, Vlasnik: Živojin Stevanović
Devojka u stolici
Autor:
Period: 1920 - 1930
Id: 1704, Vlasnik: Živojin Stevanović
Devojka u tilu
Autor:
Period: 1920 - 1930
Id: 1688, Vlasnik: Živojin Stevanović
Devojka u tilu
Autor:
Period: 1920 - 1930
Id: 1693, Vlasnik: Živojin Stevanović
Ženski akt
Naziv: Ženski akt
Autor:
Period: 1920 - 1930
Id: 1724, Vlasnik: Živojin Stevanović
Devojka u salonu 01
Autor:
Period: 1950 - 1960
Id: 1685, Vlasnik: Živojin Stevanović
Devojka u salonu 02
Autor:
Period: 1950 - 1960
Id: 1686, Vlasnik: Živojin Stevanović
Devojka u salonu 03
Autor:
Period: 1950 - 1960
Id: 1687, Vlasnik: Živojin Stevanović