Devojka sa ogledalom
Autor:
Period: 1920 - 1930
Id: 1713, Vlasnik: Živojin Stevanović
Devojka sa ogrlicom
Autor:
Period: 1920 - 1930
Id: 1722, Vlasnik: Živojin Stevanović
Devojka sa peharom
Autor:
Period: 1920 - 1930
Id: 1730, Vlasnik: Živojin Stevanović
Devojka sa psom
Autor:
Period: 1920 - 1930
Id: 1694, Vlasnik: Živojin Stevanović
Devojka sa ružom
Autor:
Period: 1920 - 1930
Id: 1728, Vlasnik: Živojin Stevanović
Devojka sa šeširom
Autor:
Period: 1920 - 1930
Id: 1706, Vlasnik: Živojin Stevanović
Devojka sa šeširom
Autor:
Period: 1920 - 1930
Id: 1708, Vlasnik: Živojin Stevanović
Devojka sa šeširom
Autor:
Period: 1920 - 1930
Id: 1716, Vlasnik: Živojin Stevanović
Devojka sa šeširom
Autor:
Period: 1920 - 1930
Id: 1725, Vlasnik: Živojin Stevanović
Devojka sa šeširom
Autor:
Period: 1920 - 1930
Id: 1726, Vlasnik: Živojin Stevanović
Devojka sa šeširom
Autor:
Period: 1920 - 1930
Id: 1727, Vlasnik: Živojin Stevanović
Devojka sa suncobranom
Autor:
Period: 1920 - 1930
Id: 1723, Vlasnik: Živojin Stevanović
Devojka sa tilom
Autor:
Period: 1920 - 1930
Id: 1691, Vlasnik: Živojin Stevanović
Devojka sa turbanom
Autor:
Period: 1920 - 1930
Id: 1731, Vlasnik: Živojin Stevanović
Devojka sa zvezdastim brošem
Autor:
Period: 1920 - 1930
Id: 1720, Vlasnik: Živojin Stevanović
Devojka sa zvezdastim brošem
Autor:
Period: 1920 - 1930
Id: 1721, Vlasnik: Živojin Stevanović
Devojka u fotelji
Autor:
Period: 1920 - 1930
Id: 1701, Vlasnik: Živojin Stevanović
Devojka u negližeu
Autor:
Period: 1920 - 1930
Id: 1695, Vlasnik: Živojin Stevanović
Devojka u negližeu
Autor:
Period: 1920 - 1930
Id: 1700, Vlasnik: Živojin Stevanović
Devojka u negližeu
Autor:
Period: 1920 - 1930
Id: 1703, Vlasnik: Živojin Stevanović