Devojka sa šeširom
Autor:
Period: 1895 - 1900
Id: 1690, Vlasnik: Živojin Stevanović
Devojka čita knjigu
Autor:
Period: 1920 - 1930
Id: 1729, Vlasnik: Živojin Stevanović
Devojka pred ogledalom
Autor:
Period: 1920 - 1930
Id: 1702, Vlasnik: Živojin Stevanović
Devojka pred ogledalom
Autor:
Period: 1920 - 1930
Id: 1709, Vlasnik: Živojin Stevanović
Devojka pred ogledalom
Autor:
Period: 1920 - 1930
Id: 1712, Vlasnik: Živojin Stevanović
Devojka pred ogledalom
Autor:
Period: 1920 - 1930
Id: 1715, Vlasnik: Živojin Stevanović
Devojka pred štafelajem
Autor:
Period: 1920 - 1930
Id: 1710, Vlasnik: Živojin Stevanović
Devojka pred štafelajem
Autor:
Period: 1920 - 1930
Id: 1711, Vlasnik: Živojin Stevanović
Devojka pred toaletnim stočićem
Autor:
Period: 1920 - 1930
Id: 1719, Vlasnik: Živojin Stevanović
Devojka sa cigaretom
Autor:
Period: 1920 - 1930
Id: 1689, Vlasnik: Živojin Stevanović
Devojka sa cvećem
Autor:
Period: 1920 - 1930
Id: 1683, Vlasnik: Živojin Stevanović
Devojka sa cvećem
Autor:
Period: 1920 - 1930
Id: 1705, Vlasnik: Živojin Stevanović
Devojka sa golubovima
Autor:
Period: 1920 - 1930
Id: 1696, Vlasnik: Živojin Stevanović
Devojka sa jastucima
Autor:
Period: 1920 - 1930
Id: 1699, Vlasnik: Živojin Stevanović
Devojka sa loptom
Autor:
Period: 1920 - 1930
Id: 1718, Vlasnik: Živojin Stevanović
Devojka sa maramom
Autor:
Period: 1920 - 1930
Id: 1682, Vlasnik: Živojin Stevanović
Devojka sa muštiklom
Autor:
Period: 1920 - 1930
Id: 1692, Vlasnik: Živojin Stevanović
Devojka sa muštiklom
Autor:
Period: 1920 - 1930
Id: 1707, Vlasnik: Živojin Stevanović
Devojka sa ogledalom
Autor:
Period: 1920 - 1930
Id: 1697, Vlasnik: Živojin Stevanović
Devojka sa ogledalom
Autor:
Period: 1920 - 1930
Id: 1698, Vlasnik: Živojin Stevanović