Česma u štabu Vardarske divizije u G. Požaru, 1917.godine
Autor: V.Vuković
Datum: 1917
Id: 2234, Vlasnik: 0922
Decembra meseca u rovu na kotki, 1917.g.
Autor: V.Vuković
Datum: 1917
Id: 2212, Vlasnik: 0922
Dolazak kralja Petra I u Uroševac, 1915.g.
Autor: V.Vuković
Datum: 1915
Id: 2200, Vlasnik: 0922
Dr. Trumbić u štabu Jugoslovenske divizije,D.Požar, 1917.g.
Autor: V.Vuković
Datum: 1917
Id: 2201, Vlasnik: 0922
Engleski general Korkran u štabu I Vardarske brigade, 1917.godine 01
Autor: V.Vuković
Datum: 1917
Id: 2218, Vlasnik: 0922
Engleski general Korkran u štabu I Vardarske brigade, 1917.godine 02
Autor: V.Vuković
Datum: 1917
Id: 2220, Vlasnik: 0922
Engleski general Korkran u štabu I Vardarske brigade, 1917.godine 03
Autor: V.Vuković
Datum: 1917
Id: 2221, Vlasnik: 0922
Engleski general Korkran u štabu I Vardarske brigade, 1917.godine 04
Autor: V.Vuković
Datum: 1917
Id: 2222, Vlasnik: 0922
Engleski general Korkran u štabu I Vardarske brigade, 1917.godine 05
Autor: V.Vuković
Datum: 1917
Id: 2223, Vlasnik: 0922
Eskadrila u Vertekopu, 1917.g.
Autor: V.Vuković
Datum: 1917
Id: 2208, Vlasnik: 0922
Gledaoci pozorišta Jugoslovenske divizije, 1918.godine
Autor: V.Vuković
Datum: 1918
Id: 2233, Vlasnik: 0922
Kotka posle zauzeća položaja, maja1917.g.
Autor: V.Vuković
Datum: 1917
Id: 2214, Vlasnik: 0922
Major Dragutin Vojinović u bateriji Fiu 02, 1917.g.
Autor: V.Vuković
Datum: 1917
Id: 2210, Vlasnik: 0922
Major Dragutin Vojinović u bateriji Fiu, 1917.g.
Autor: V.Vuković
Datum: 1917
Id: 2209, Vlasnik: 0922
na pristaništu u Draču, 1915.g.
Autor: V.Vuković
Datum: 1915
Id: 2198, Vlasnik: 0922
Na Šumovitoj čuci, 1917.g.
Autor: V.Vuković
Datum: 1917
Id: 2202, Vlasnik: 0922