Sahrana vojnika (autor Mihajlo Antić)

Vlasnik: Miroslav Aleksandrić, Id: 1456

Naziv ateljea

Fotograf

 • Mihajlo Antić

Snimnjena u periodu

 • 1912 - 1914

Enterijer / Eksterijer

 • Enterijer

Tehnika

 • Želatinski postupak (od 1871)

Format

 • 108x165 mm (Kabinet)

Očuvanost originala

 • podnošljivo

Lokacija originala

 • Privatna kolekcija

Vrednost originala

povratak na listu ateljea povratak na listu ateljea

Izvor podataka: Fotografi i fotografski ateljei u Srbiji 1860-1918 (period kartonki)
Autor: Miroslav Aleksandrić
Izdavač: FotoMuzej, Beograd; Godina izdanja: 2012

Atelje Mihajlo - Mika Antić

Ime i prezime: Mihajlo Mika Antić

Godina rođenja - smrti:

Period aktivnosti: 1912 - 1925

Lokacija:  

Atelje

 • Zaječar i okolina (oko 1912.[625] i oko 1925.[2539], kao i kasnije), sedište: moguće samo putujući rad, sa laboratorijom i improvizovanom postavkom ateljea u svojoj kući.[2539]


Biografija

 • Mihajlo Antić rođen je u Zaječaru[2539]. Nadimak Mika[626]
 • Potiče iz ugledne porodice, koja je imala uticaja i na srpskom dvoru[2539]
 • Zanat je naučio od šuraka[2539], poznatog i dugogodišnjeg zaječarskog fotografa Lazara Đorđevića[24]. Bio je zaposlen u ateljeu Đorđevića (sa kraćim prekidima) kao fotografski pomoćnik sve do 1925. godine[2539]
 • Samostalno je (u periodu kartonki) po svemu sudeći radio kao putujući fotograf, odnosno nepoznato je postajanje bar jednog ateljeskog snimka ovog fotografa iz perioda do kraja Prvog svetskog rata
 • Možemo ustvrditi, na osnovu napred iznetih podataka, kao i malog broja sačuvanih fotografija, da je Mika Antić imao nevelik broj mušterija i da nije neki duži vremenski period vodio posao na svoje ime
 • Fotografiše ratna događanja na ovim prostorima[626]
 • Počev od 1925. godine Antić radi samostalno u svojoj kući[2539]. Svoj atelje nije imao, već deluje po kućama mušterija[2539]. Osim portreta sačuvana je i nekolicina njegovih snimaka sa porodičnih slavlja zaječarskih porodica[2539]
 • Na njegovim fotografijama zapaža se da je bio učenik izvrsnog majstora Lazara Đorđevića[2539]
 • Obučio je fotografskom zanatu najboljeg druga Milana Lalovića, potonjeg poznatog i dugogodišnjeg fotografa u Zaječaru, koji će iza sebe ostaviti obimnu zbirku fotografija grada i njegovih građana[2539]
 • Komanda Timočke divizije izdala je (1915.) dozvolu izvesnom Ljubomiru Antiću za kinematografska snimanja rata[23], dalja istraživanja treba da daju odgovor, da li je imenovani rod sa Mikom Antićem.


TehnikaRekvizitorijumKarton-podloga označavanje

 • Domaće štamparije (?) u varijanti suvenir i sečeni karton (bez logotipa), kao i foto papir (u formi dopisne karte), sa upotrebom štambilja i rukom pisanom firmom

Firma: Мика Антић фотограф[626] (rukom pisano), фотограф - Мика Антић (štambilj)[2539]...


povratak na listu ateljea povratak na listu ateljea

Ako želite da se Vaša fotografija nađe u FotoMuzeju i pomognete rastu i razvoju naše društvene mreže, možete nam je poslati na procenu na E-mail adresu: office@fotomuzej.com. Fotografije koje šaljete moraju biti u JPG formatu veličine do 300kb, za slučaj da ih imate više. Naš stručni tim će u najkraćem roku izvršiti procenu Vaših fotografija i poslati Vam odgovor.

Molimo Vas da sve fotografije koje nam budete poslali sadržajno budu primerene. U protivnom zadržavamo pravo da Vas isključimo iz naše društvene mreže, i zabranimo bilo kakve privilegije na sajtu.