Pešadijski podporučnik Živojin Marinković, XXIII puk Cara Lazara (autor Milutin Negotinac)

Vlasnik: Miroslav Aleksandrić, Id: 2297

Naziv ateljea

Fotograf

 • Milutin Negotinac

Snimnjena u periodu

 • 1912 - 1913

Enterijer / Eksterijer

 • Enterijer

Tehnika

 • Film crno/beli (od 1888)

Format

 • 82,5x165 mm (Makart)

Očuvanost originala

 • pristojno

Lokacija originala

 • Privatna kolekcija

Vrednost originala

povratak na listu ateljea povratak na listu ateljea

Izvor podataka: Fotografi i fotografski ateljei u Srbiji 1860-1918 (period kartonki)
Autor: Miroslav Aleksandrić
Izdavač: FotoMuzej, Beograd; Godina izdanja: 2012

Atelje Milutin A. Negotinac

Ime i prezime: Milutin A. Negotinac

Godina rođenja - smrti:

Period aktivnosti: 1913

Lokacija: Kruševac, Srbija 

Atelje

 • Kruševac[282] (oko 1913.[1202]), sedište: moguće samo u improvizovanom prostoru, ili kao putujući fotograf
 • Kruševac, ortački M. A. Negotinac i D. M. Marić (oko 1913.)[103], sedište: moguće samo u improvizovanom prostoru, ili kao putujući fotografi.


Biografija

 • Prezime asocira iz kog je dela Srbije porodica fotografa poreklom
 • Radio je pretežno na terenu van postavke ateljea[188], [1202], [3142], a verovatno i kao putujući fotograf
 • U vreme balkanskih ratova i pred sam Prvi svetski rat, vojnici su bili česte mušterije Negotinca[188], [1202], [3142]
 • Ortački atelje Negotinca i Marića objavio je 1913. godine u beogradskim dnevnim novinama „Mali žurnal”, fotografiju „Ranjenici kruševačke rezervne bolnice”[103]

Sudeći prema primetno malom broju sačuvanih fotografija, Negotinac je u periodu kartonki radio kratak vremenski period, a ne bi se mogao pohvaliti ni sa nekim većim brojem mušterija. Ne bi trebalo isključiti mogućnost da je radio i za druge fotografe sa razrađenim poslom, kao fotografski pomoćnik

 • Imajući u vidu da je fotografija često bila porodično zanimanje, trebalo bi pomenuti da je u periodu između dva svetska rata (oko 1935.) u Kruševcu delovao atelje izvesnog A. Negotinca i to sa ortakom
 • M. Rakićem[1561], a da je u Nišu u ateljeu Jovana Ilića radio kao pomoćnik Miodrag Negotinac.[1758]

 TehnikaRekvizitorijumKarton-podloga označavanje

 • Domaće (?) štamparije bez oznake logotipa, u varijanti suvenir i sečeni karton, kao i foto - papir (u formi dopisne karte) uz upotrebu štambilja firme

Firma: Фотографски Атиље М. А. Неготинца КРУШЕВАЦ[188], [1202], [3142]...


povratak na listu ateljea povratak na listu ateljea

Ako želite da se Vaša fotografija nađe u FotoMuzeju i pomognete rastu i razvoju naše društvene mreže, možete nam je poslati na procenu na E-mail adresu: office@fotomuzej.com. Fotografije koje šaljete moraju biti u JPG formatu veličine do 300kb, za slučaj da ih imate više. Naš stručni tim će u najkraćem roku izvršiti procenu Vaših fotografija i poslati Vam odgovor.

Molimo Vas da sve fotografije koje nam budete poslali sadržajno budu primerene. U protivnom zadržavamo pravo da Vas isključimo iz naše društvene mreže, i zabranimo bilo kakve privilegije na sajtu.