Muškarac sa bradom i brkovima (autor Lazar Lecter)

Vlasnik: 0922, Id: 921

Naziv ateljea

Fotograf

 • Lazar Lecter

Snimnjena u periodu

 • 1881 - 1890

Enterijer / Eksterijer

 • Enterijer

Tehnika

 • Kolodijum (mokri postupak)

Format

 • 65x105 mm (Vizit karta)

Oprema

 • Braon toner, Štampane maske

Očuvanost originala

 • podnošljivo

Lokacija originala

 • Privatna kolekcija

Vrednost originala

povratak na listu ateljea povratak na listu ateljea

Izvor podataka: Fotografi i fotografski ateljei u Srbiji 1860-1918 (period kartonki)
Autor: Miroslav Aleksandrić
Izdavač: FotoMuzej, Beograd; Godina izdanja: 2012

Atelje Lazar Lecter

Ime i prezime: Lazar Lecter

Godina rođenja - smrti:

Period aktivnosti: - 1893

Lokacija: Beograd, Srbija 

Atelje

 • Losce (od pedesetih godina XIX veka do oko 1870.[2208], moguće sa prekidima)
 • Košice / Kasa[1634] (oko 1864 - 1885.), sedište : Fo u 25[2208]
 • Segedin[1634] (oko 1869[2208] – 1879.[2532]),sedište: Pofeta vendeglo mellett[2532]
 • Segedin, ortački L. Lecter i Tarsa/Co. (oko 1879 - 1888.)[2532], sedište: Kolcsey - utza 8[2005]
 • Segedin, ortački L. Lecter, Laušer, Keglovič i Tarsa / Co. (osamdesete godine XIX veka)[2532]
 • Segedin, ortački L. Lecter i Laušer (oko 1879.)[2208]
 • Segedin, ortački Lecter i Keglovič[3056] (oko1885 - 1898.), sedište: Kolcsey u 8 „Profeta” sorhaz mellett[2208]
 • Bukurešt (oko 1866.), sedište: Podul Mogosoaiei 48[2417]
 • Temisvar[1635] (oko 1870.), sedište: 1. Ballgasse, 2. Seminarjetzt St.Georg Platz[2208]
 • Temisvar, ortački L. Lecter i V. Danilović (oko 1875.)[58]
 • Debrecin1634 (oko 1871.)[2208]
 • Herkulesbad (sedamdesete godine XIX veka), sedište: nachst Mehadia[2411]
 • Novi Sad (oko 1872.)[2393], [2394], [2395]
 • Niš[2715], [2994] (1879[1681] - 1886.[2700], moguće sa prekidima), sedište: preko puta hotela „Evropa”[2700]
 • Niš, L. Lecter i sinovi[2471] (oko 1886[2937] - 1887.[2673] i koja godina posle)
 • Beograd (1880[1681], [2133] - 1895.[1697], [2133], moguće sa prekidima), sedište: 1. U kući Pašona, Ljubičina ulica br. 11 do Luteranske crkve[155], 2. Na Teraziji preko puta kvarta[1637], Kr. Milana[2133]
 • Beograd, ortački L. Lecter i drug (oko 1893.).[2427]


Biografija

 • Rodom iz Temišvara[1681], ili možda Košica[2532]. Luteranske vere[1681], mada ima podataka da je Jevrejin[193]
 • Oženjen Anom, deca Gustav, Moric, Mano, Jozef, Gizela i Ilka[1681], svi su bili fotografi. Ima navoda da mu se supruga zvala Šarlota, moguće prva žena i da sva gore pobrojana deca nisu iz istog braka[2532]
 • Na pojedinim fotografijama Lecter je na kartonu - podlozi uštampavao godinu izrade fotografija[114], [1634]
 • U Srbiju je došao iz Temišvara[1], [1636], [1943], a u Beograd iz Niša[1681]
 • Oglašava se u Niškim novinama (1886.) da ima „novosagrađeni atelje po amerikanskom sistemu”[2700]
 • Dvorski je fotograf[110], [1694] (Srbije i Ugarske). Reklama ateljea: „Pariska emaljirana i glancana slika[1636] odlikovan od četiri vladaoca na više izložbi”[2994]
 • Klijentela: Obrenovići[1893], akademici[1636], vojska[1638], ugledni građani[1637], [1639], [2405]...
 • Radnje porodice Lecter, a posebno one koje su se vodile na Lazara, imale su u ponudi fotografije litografija ličnosti iz Prvog srpskog ustanka[2134], [2135], kao i fotografije veduta Beograda[1694], Novog Sada[2393], [2394], [2395], biste Vuka Karadžića[2911], pozivnice Niške streljačke družine za Kralja Milana[2937]...
 • Pogađao je fotografske poslove sa ministarstvima (vojske[1638] i prosvete[193]), dvorom[1694], ali i sa državnim firmama (vodovodom[402], [403] i železnicom[72], [274], [404]). Fotografije su mu korišćene za štampu razglednica[2772]
 • Autor je niza kvalitetnih i istorijski značajnih snimaka sa početaka srpske železnice, npr. zgrade beogradske železničke stanice[2690], kao i motiva duž pruge Beograd - Vranje[1552], [1553] i Niš - Pirot[1554], [1555], [1556]
 • Atelje L. Lectera delovao je (kao povremeni - putujući) u Negotinu (1879.)[40], Valjevu (1892.)[30], Kragujevcu (1893.)[193], [651], [652], Šapcu (1893 - 1894.)[1995], [2696], Kraljevu (1894.)[228], [883], [884], Čačku[2555]...
 • Izlagao na svetskoj izložbi u Parizu 1889.[104], [2776]
 • Posedovao je radnje na svoje ime u više gradova, čak i država, često njih nekoliko istovremeno, a posao je vođen verovatno u vidu porodičnog zanimanja. Lazar Lecter je fotograf Austro - Ugarske okupacione vojske u Bosni[2467]. Pored fotografskog posla prodavao je (1896.) i grafofone, preteču gramofona[3291]


Tehnika

 • Radio u ferlauf[1640] i majolik[1641] tehnici i braon toneru[2673]. Ponekad prostor za fotografiju na aversnoj strani sečene karton - podloge uokviruje rukom[3297]


Rekvizitorijum

 • Rekvizitorijum beogradskog ateljea: neutralna i šarene podne prostirke (cvetnih dezena i uzdužnih šara), neutralna i oslikane (šumski proplanak, antički stubovi i tenda, uređeni vrt...) pozadine, balustrada, postament, fotelja, stolice[1636], [1639], [2688], [2689], [3297]... U Nišu u upotrebi je šarena podna prostirka, oslikana pozadina, fotelja sa ukrasnim resama[2994]...


Karton-podloga označavanje

 • Bernhard Wachtl, Leopold Turkel, Eisenschinil & Wachtl, Brener ... / Wien
 • Bečke i domače štamparije bez oznake logotipa, u varijanta namenske štampe i sečenog kartona, sa upotrebom štambilja i nalepnice firme

Firma: L. LETZTER Photographe de la cour BELGRAD[2165], Л. ЛЕЦТЕР Краљ. срп. двор фотограф БЕОГРАД НА ТЕРАЗИЈИ ПРЕКО ПУТА КВАРТА[1639], Л. ЛЕЦТЕР и СИНОВИ краљ српски ДВОРСКИ ФОТОГРАФ НИШ[2673]...


povratak na listu ateljea povratak na listu ateljea

Ako želite da se Vaša fotografija nađe u FotoMuzeju i pomognete rastu i razvoju naše društvene mreže, možete nam je poslati na procenu na E-mail adresu: office@fotomuzej.com. Fotografije koje šaljete moraju biti u JPG formatu veličine do 300kb, za slučaj da ih imate više. Naš stručni tim će u najkraćem roku izvršiti procenu Vaših fotografija i poslati Vam odgovor.

Molimo Vas da sve fotografije koje nam budete poslali sadržajno budu primerene. U protivnom zadržavamo pravo da Vas isključimo iz naše društvene mreže, i zabranimo bilo kakve privilegije na sajtu.