II zavojište Moravske Divizije, kod sela Gruništa (autor Milan Vukašinović)

Vlasnik: 0922, Id: 2279

Naziv ateljea

Fotograf

 • Milan Vukašinović

Snimnjena u periodu

 • 1915 - 1918

Enterijer / Eksterijer

 • Eksterijer

Tehnika

 • Film crno/beli (od 1888)

Format

 • Ostalo

Očuvanost originala

 • pristojno

Lokacija originala

 • Privatna kolekcija

Vrednost originala

povratak na listu ateljea povratak na listu ateljea

Izvor podataka: Fotografi i fotografski ateljei u Srbiji 1860-1918 (period kartonki)
Autor: Miroslav Aleksandrić
Izdavač: FotoMuzej, Beograd; Godina izdanja: 2012

Atelje Milan J. Vukašinović

Ime i prezime: Milan J. Vukašinović

Godina rođenja - smrti:

Period aktivnosti: 1907 - 1942

Lokacija: Kruševac, Srbija 

Atelje

 • Kruševac (oko 1907[445] - 1914.[23] i 1919 / 20[2767]- 1942.[2290], možda i kasnije) sedište: 1. Glavna ulica (Knez Mihajlova)[22], 2. Aristida Brijana[22]
 • Vrnjačka Banja (oko 1920[1673] - 1921.[1674] i kasnije), sedište: vila „Avala”[2159], verovatno sezonski rad
 • Beograd, ortački M. Vukašinović i brat (oko 1923.), sedište: Studenička br. 55.[229]

 Biografija

 • Rođen u Nišu, otac Jova zanatlija[3]. Milan Vukašinović (oženjen Radmilom[1172]) doživeo je niz ličnih tragedija, jer mu je u kraćem vremenskom periodu umrlo više članova uže porodice[1171], [1172], [1173], [1174]
 • Iz ovog ateljea su fotografije glumaca[825], pesnika Vojslava Ilića mlađeg sa suprugom[338], uglednih građana Kruševca[2859], kao i Pevačkog društva „Car Lazar”[282], [445], gradskog orkestra[1560], političkih okupljanja[3173], velikog požara u Kruševcu[3214], kupališta[1589], cveća[2383], Mauzoleja Karađorđevića u Topoli[2364], Ljubostinje (manastira[2873], konaka[2874] i groba carice Milice[2875]), predela sa Kopaonika[2861], [2862]...
 • Fotografiše vedute Kruševca[1490], [2016]. Izrađivao je razglednice (Jošaničke Banje[1208], Topole[2364]...). Fotografije Milana Vukašinovića korišćene su kao predložak za štampu razglednica Kruševca (izdavač Vojislav Filipović)[22] i moguće Vrnjačke Banje (izdavači Rajić i Vuković)[2159]
 • Vukašinovićev atelje raspolagao je povećim prostorom[1491], [1492] i imao je potrebu za angažovanjem 1910. godine fotografskog pomoćnika[2645]
 • Često je snimao van postavke ateljea[2523]. Putujući je fotograf u Brusu[2015], Aleksandrovcu[2110], Dobroj vodi[692], Trsteniku[2431], [3212]. Fotograf - saradnik je beogradskih novina „Mali žurnal”[2629], [2630], „Večernje novosti”[2859], [2860] i „Ilustrovani list”[3173]
 • Bavio se planinarenjem, zajedno sa novinaroma Dragutinom Ivanovićem uradio je fotografski putopis sa najvišeg vrha Kopaonika i okoline (objavljen u više brojeva Večernjih novosti 1911. godine)[2861], [2862]
 • Učesnik je Prvog svetskog rata kao redov 16. pešadijskog puka Moravske divizije[23]
 • Načinio je niz izvanrednih fotografije iz Prvog svetskog rata[23], [1594], a ona na kojoj je „Jurišno odeljenje Moravske divizije”(1917.), kao da je snimak iz same borbe[253], ipak, svojim kvalitetom posebno se izdvaja fotografija „Bitolj posle bombardovanja”[2768] (1918.). Član je fotografske sekcije Vrhovne komande srpske vojske[23]. Vukašinović nije odmah posle rata demobilisan, jer je kao fotograf Moravske divizije 1919. godine u Temišvaru[2767]. Moguće, da je ratni drug, slikar Dragomir Glišić[1207], imao uticaja na njegov opus
 • Posle Prvog svetskog rata (oko 1923. godine), Milan Vukašinović imao je atelje u Studeničkoj 55 u Beogradu[229], sa bratom (verovatno Vuletom, koji je oko 1925.[1682] takođe na toj adresi imao radnju[590])
 • U Paraćinu, oko 1923. godine delovao je ortački atelje Vukašinović (Milan?) i Miljković[439]
 • Imao je dva mlađa brata (Vula i Dragoljuba), koji su takođe bili uspešni fotografi[3]
 • Iz porodice Vukašinović potekla su još dva fotografa: Radomir - Rade, sin Vulov i Miroslav - Mirko Stefanović / Vukašinović, posinak Milanov.[3]

 Tehnika

 • Koristio je ferlauf tehniku[1198]

 Rekvizitorijum

 • Od scenskih rekvizita atelje je koristio: podne prostirke (uzdužnih šara[230], kružnih ukrasa[231]...), neutralnu[1196] i oslikanu pozadinu (vrt, rastinje i stubovi)[231], [1198], pletene[1199], obične kućne[230] i postavljene[1200] stolice, fotelje[231], [1196], stočić[1200]...


Karton-podloga označavanje

 • Beške, ili domaće štamparije bez oznake logotipa, u varijanti namenske štampe, suvenir i sečeni karton, kao i foto - papir (običan i u formi dopisne karte) sa upotrebom štambilja i nalepnice firme

Firma: М. Вукашиновић Крушевац[990], ФОТОГРАФСКИ УМЕТНИЧКИ АТЕЉЕ МИЛАНА ВУКАШИНОВИЋА КРУШЕВАЦ[2459], Фотографски Уметнички Атеље Завод за увеличавање слика Милана Вукашиновића Крушевац[232], фото „ЗРАК” М. Вукашиновић КРУШЕВАЦ[247], Милан Вукашиновић ФОТОГРАФ Крушевац 

 • (štambilj[1447], [1589] i nalepnica[610], [1491]), Милан Вукашиновић ФОТОГРАФ Крушевац Врњци[1673], [1674]...

 


povratak na listu ateljea povratak na listu ateljea

Ako želite da se Vaša fotografija nađe u FotoMuzeju i pomognete rastu i razvoju naše društvene mreže, možete nam je poslati na procenu na E-mail adresu: office@fotomuzej.com. Fotografije koje šaljete moraju biti u JPG formatu veličine do 300kb, za slučaj da ih imate više. Naš stručni tim će u najkraćem roku izvršiti procenu Vaših fotografija i poslati Vam odgovor.

Molimo Vas da sve fotografije koje nam budete poslali sadržajno budu primerene. U protivnom zadržavamo pravo da Vas isključimo iz naše društvene mreže, i zabranimo bilo kakve privilegije na sajtu.