Grupa đaka (autor de Jong)

Vlasnik: Miroslav Aleksandrić, Id: 1487

Naziv ateljea

Tačan datum kada je snimnjena

 • 1888

Enterijer / Eksterijer

 • Eksterijer

Tehnika

 • Želatinski postupak (od 1871)

Format

 • 200x300 mm

Očuvanost originala

 • podnošljivo

Lokacija originala

 • Privatna kolekcija

Vrednost originala

povratak na listu ateljea povratak na listu ateljea

Izvor podataka: Fotografi i fotografski ateljei u Srbiji 1860-1918 (period kartonki)
Autor: Miroslav Aleksandrić
Izdavač: FotoMuzej, Beograd; Godina izdanja: 2012

Atelje Braća de Jong

Ime i prezime: de Jong

Godina rođenja - smrti:

Period aktivnosti: 1888 - 1888

Lokacija:  

Atelje

 • Neuilly - Paris, Francuska (od 1879.[2421], do oko prve decenije XX veka)
 • U Srbiji (oko 1888.)[961], [1729], [1775], sedište: moguće samo kao putujući fotografi.


Biografija

 • Porodični posao započeo je u Švajcarskoj (Vevey) 1865. godine Frensis de Jong[2421]. Njegova tri sina Edvard, Frensis Avgusto nastanjuju se u Francuskoj (Neuilly - Paris) 1879. godine i otvaraju fotografski atelje (koji će uspešno delovati u nizu narednih godina), pod firmom „de Jongh Freres”[2421]
 • Pouzadano se zna da su braća de Jong u Beogradu boravili i radili oko 1888. godine, kada su fotografisali zgradu Vojne akademije[1729], [2409], pitomce XIX klase Vojne akademije[1774], đake prvog[961] i četvrtog[1775] razreda Učiteljske škole u Beogradu, đake Prve beogradske gimnazije[2716]...
 • Iste 1888. godine (aprila meseca) radili su i na prostoru nekadašnje Austro - Ugarske, između ostalih i među srpskim življem, moguće u Vojvodini[962]
 • O putujućem radu braće govori i činjenica da sve u ovom trenutku poznate fotografije za koje se može reći da su sa ovih prostora , u stvari su terenski snimci van postavke ateljea[961], [1729], [1774], [1775], [2716]
 • Atelje je imao u ponudi fotografije ruske carske porodice[2917]

Fotografije iz beogradskog perioda braće de Jong izuzetno su retke

 • Za potrebe rada na ovim prostorima koristili su karton - podlogu sa prorezom u koju je naknadno umetana i lepljena fotografija[961], [962]. Na aversnoj strani, u zavisnosti od mušterija znali su da doštampaju podatke o tome koga, gde i kada fotografišu.[961], [2716]


TehnikaRekvizitorijumKarton-podloga označavanje

 • Francuske štamparije bez oznake logotipa, u varijanti nameski štampane firme

Firma: de Jongh Freres Neuilly - Paris[961], [962]...


povratak na listu ateljea povratak na listu ateljea

Ako želite da se Vaša fotografija nađe u FotoMuzeju i pomognete rastu i razvoju naše društvene mreže, možete nam je poslati na procenu na E-mail adresu: office@fotomuzej.com. Fotografije koje šaljete moraju biti u JPG formatu veličine do 300kb, za slučaj da ih imate više. Naš stručni tim će u najkraćem roku izvršiti procenu Vaših fotografija i poslati Vam odgovor.

Molimo Vas da sve fotografije koje nam budete poslali sadržajno budu primerene. U protivnom zadržavamo pravo da Vas isključimo iz naše društvene mreže, i zabranimo bilo kakve privilegije na sajtu.