Seljanke na katunu
Period: 1914 - 1918
Id: 2478, Vlasnik: 0922
Seoska devojčica iz okoline srpskih položaja
Period: 1914 - 1918
Id: 2474, Vlasnik: 0922
Seoska kuća u planini
Period: 1914 - 1918
Id: 2479, Vlasnik: 0922
Smotra spske vojske
Period: 1914 - 1918
Id: 2398, Vlasnik: 0922
Srpski oficir i koza
Period: 1914 - 1918
Id: 2413, Vlasnik: 0922
Top na položaju
Period: 1914 - 1918
Id: 2396, Vlasnik: 0922
Vojska na kršu
Period: 1914 - 1918
Id: 2477, Vlasnik: 0922